Addis Alem maakt verschil in het leven van Chaltu

Chaltu is een jonge dame van twintig jaar oud. Zo’n vier jaar geleden heeft ze een ernstig auto-ongeluk gehad. Na dit ongeluk is ze regelmatig geopereerd. Haar wonden heelden slecht. Chaltu kan door de gevolgen van het ongeluk nauwelijks lopen.
Ze woont bij haar moeder die erg arm is en stiefvader drinkt veel. Daardoor is hij een gewelddadige man. Als er al geld in huis is, drinkt stiefvader het weg.

Chaltu kwam bij het inloophuis en praatte met een lid van ons team. Ze vertelde dat ze al haar hoop op een toekomst kwijt is. Ze is vanwege de familiesituatie nooit naar school geweest en kan zodoende niet lezen en schrijven. Haar dagen zijn donker en zonder enig uitzicht.
Onze sociaal werker bemoedigde Chaltu en gaf haar adviezen. Ze ontving een klein startkapitaal om een kleine handel te beginnen in houtskool en groenten rond de oude markt, een gebied waar veel gehandeld wordt.

We hopen dat God dit zegent zodat Chaltu’s handeltje mag groeien en ontwikkelen en Chaltu op deze manier hoop krijgt op een betere toekomst.
Hoe mooi zou het zijn als er een initiatief ontstaat waarbij volwassen analfabeten scholing ontvangen, bijvoorbeeld door middel van een avondschool. Er bestaat wel een vorm van afstandsonderwijs, maar om hieraan deel te nemen moet je verschillende jaren onderwijs hebben gevolgd binnen het reguliere onderwijs. Daarom zien we uit naar een mogelijkheid waarbij vrouwen zoals Chaltu een kans krijgen alsnog naar school te gaan.

Gerdine Marijs