Administratie of bureaucratie?

Wanneer we programma’s ontwikkelen en opzetten, moeten we rekening houden met verschillende dingen. Eén ervan is registratie en administratie van de gegevens van de mensen die we mogen helpen. We registreren gegevens zoals namen, leeftijden, woonplaats, contactgegevens, gezondheidsstatus, familiesituatie en woon- en leefsituatie. Dit is erg belangrijk, zodat in kaart wordt gebracht hoe urgent de nood is en op welke manier we kunnen helpen. Ook is dit noodzakelijk voor de opvolging en het ontwikkelen van een langetermijnstrategie om deze persoon te begeleiden.
Nu we bezig zijn met noodhulp vanwege de coronacrisis proberen we ook verder te kijken: hoe kunnen we deze personen helpen ná de crisis? Dit is van belang om de mensen minder kwetsbaar en vatbaar te maken voor crisissen en problemen die zich voordoen in de toekomst. Soms voelt het erg bureaucratisch en lijkt het verloren tijd maar we weten met welk doel we dit doen.

Pim en Gerdine Marijs