Een belangrijke mijlpaal voor Addis Alem

Deze week (2020-08) vond er een belangrijke mijlpaal in ons leven en in het werk van Addis Alem Ethiopië plaats! Nadat we in januari uit Nederland terugkwamen met de benodigde gelegaliseerde documenten, zijn we hier het proces gestart om een NGO license te verkrijgen. (Een NGO is een ontwikkelingshulporganisatie).

Dit traject was niet makkelijk maar toch verliep alles heel voorspoedig. We hebben de verschillende stappen van het registratieproces doorlopen. Zo moest er onder andere een aankondiging in de krant komen waartegen men binnen 10 dagen bezwaren in kon dienen. De stukken uit de krant, die dienden als een bewijs, werden op het hoofdkantoor aan ons dossier toegevoegd. Afgelopen maandag verliep het bezoek aan het hoofdkantoor helaas wat moeizaam. De meneer die ons hielp wachtte duidelijk op een bedragje onder tafel, maar omdat we alles op orde hadden, was er gelukkig niets om ons op te ‘pakken’. We moesten de volgende dag maar terugkomen. Hoewel Pim nog beroerd was van een buikgriep en de remmen van de auto tussendoor nog snel gemaakt moesten worden, gingen we ook dinsdag vol vastberadenheid weer naar Addis, om het license nu eindelijk echt in ontvangst te nemen. ‘Kom morgen maar terug’, zo kregen we te horen. ‘O nee, we gaan niet weg zonder license!’ ‘De meneer die moet tekenen is er vandaag niet’, zo luidde het antwoord van de man die ons de vorige dag ook te woord had gestaan. Na navraag te hebben gedaan bij een hogere baas op de 6e verdieping bleek dat degene die moest tekenen al snel terug zou zijn. We kregen een telefoonnummer en konden na twee uur bellen om te checken of de baas er al was. Zo gezegd zo gedaan en om half drie zaten we al bij de juiste meneer in het kantoor! Er werden ons een paar scherpe vragen gesteld. Nadat we deze naar tevredenheid beantwoordden, werd dan eindelijk ons begeerde license ondertekend! Vervolgens hadden we nog een stempel nodig die we konden verkrijgen in een ander kantoortje en daarna was het dan toch echt geregeld. We konden het amper geloven!
Wat gingen er veel gedachten, herinneringen en emoties door ons heen. Wat een zegen en dankbaarheid dat we deze mijlpaal mochten behalen. En nu begint het pas… Nu mogen we echt legaal aan de slag! Spannend, maar ook heel bijzonder!

Voor een werk- en verblijfsvergunning moet er nog heel wat werk verzet worden. Zo moesten we als gezin een keer het land in en uit en zal Pim binnenkort ook nog heen en weer naar Nederland gaan, maar dat hebben we er allemaal graag er voor over: we bouwen aan meer stabiliteit voor de toekomst!

Om de toekenning van het license te vieren hebben we als team ergens wat gegeten. Tijdens dit samenzijn overhandigde Pim symbolisch een ingelijste kopie van het license aan Aster, de eerste medewerkster van Addis Alem.

Pim en Gerdine Marijs

Daar is hij dan écht!

Het is woensdagmorgen 9 uur als we de voorzitter van de stichting, Wim van Kempen, ophalen in Bodegraven en met z’n drieën naar Houten rijden. Ja, we zijn onderweg om voor het eerst de Kijk en Luister Bijbel in het Amhaars te bewonderen, spannend!
We worden verwelkomd door Kees de Waard en eenmaal zittend aan de tafel krijgen we het boek in handen: de Amhaarse kinderbijbel! We zijn even stil, veel emoties gaan door ons heen…
Een droom van 3,5 jaar geleden ligt hier in onze handen. Wat een zegen!
Al pratend komen we er op dat de vertaling van de kinderbijbel ons veel heeft geleerd op taalgebied; we kunnen nu beiden steeds beter het Amhaarse schrift lezen. Ook hebben we geleerd te vertrouwen op God, juist in alle tegenslagen die er waren. Zo viel de eerste vertaling door een vertaalbureau erg tegen. Bij het overzetten van de tekst van de ene computer naar de andere waren opeens alle spaties weg. Tijdens het werken viel regelmatig de stroom uit; soms zaten we zelfs bij een van onze teamleden in huis omdat daar dan wel stroom was. En verder hadden we te maken met perioden van ziekte die ons weerhielden om verder te werken aan de vertaling. Ook het Amhaarse tekenschrift overzetten in het programma voor de drukkerij was een hele uitdaging. We zijn de medewerkers van Uitgeverij Den Hertog en ook onze donoren dankbaar voor hun geduld en vertrouwen!
Nu de kinderbijbel is gedrukt komt de volgende stap: alle 6000 stuks naar Ethiopië vervoeren. Nu is Ethiopië geen makkelijk land als het om invoer gaat. Echter, we hebben een lokale kerk bereid gevonden om ons te helpen met de invoer van de kinderbijbels. Deze lokale kerk staat onder leiding van evangelist Yonas, één van de theologiestudenten binnen ons scholarship programma. Inmiddels zijn we begonnen met het organiseren van de benodigde documenten. Bidt u mee voor een spoedig verloop voor de invoer en transport? We hopen dat deze kinderbijbel tot zegen zal zijn voor veel Ethiopische kinderen. Mag dit boek een instrument zijn zodat kinderen Gods’ lof mogen verspreiden: “Uit de mond van de jonge kinderen en de zuigelingen hebt Gij U lof toebereid” (Matth. 21:16).
Pim en Gerdine Marijs

Verlof familie Marijs

Na acht weken verlof in Nederland mochten we in januari weer veilig in Ethiopië aankomen. Even wennen was het wel, vooral de omschakeling in temperatuur! Hier is het overdag zo’n 28 graden met een felle zon, ’s nachts kan het wel weer afkoelen tot een graad of 10.
De kinderen zijn weer naar school gegaan, ze schakelen snel en genieten ervan weer met vrienden en vriendinnen herenigd te zijn.
We mogen terugzien op een hele goede tijd in Nederland. Er moest wel veel gebeuren en ons verlof was van te voren al behoorlijk vol gepland. We zagen dan ook best op tegen deze drukke tijd, waar we zelf soms meer onmogelijkheden zagen dan mogelijkheden. Maar wat is God trouw! Vlak voor we weggingen bemoedigde één van onze medewerkers ons dat we met goede berichten naar Ethiopië terug zouden komen. Zo is het ook gegaan! We hadden een soepele bestuurswisseling en we zijn enorm dankbaar dat er meerdere mensen beschikbaar waren om in het bestuur deel te nemen.
Ook konden we aan de slag met het opzetten van een Internationale NGO (ontwikkelingsorganisatie) in Ethiopië. Daarvoor moesten verschillende documenten worden gelegaliseerd en brieven geregeld worden bij de Ethiopische ambassade. Na ons verlof mochten we teruggaan naar Ethiopië met alle benodigde documenten! Wat een zegen!
Tevens hebben we in Houten bij Uitgeverij Den Hertog kunnen helpen met het afronden van de Amhaarse Kijk en Luister Bijbel, die inmiddels zelfs al is gedrukt en waarvan we een aantal exemplaren mee konden nemen naar Ethiopië. Al met al ontelbare zegeningen, waarvoor God alle dank en eer!
Of we zijn uitgerust tijdens ons verlof? Niet echt. Toch mochten we tussendoor zeker momenten hebben van rust en ontspanning en ook hebben we genoten van (feest)dagen met familie en vrienden! In Ethiopië hopen we in ons ‘normale ritme’ weer een beetje tot rust te komen.
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle hulp, warme kleding, voor gebed, advies en een luisterend oor in de afgelopen verlofperiode!
Een hartelijke groet vanuit Ethiopië! Pim en Gerdine Marijs