Huis opknappen in Shalla

Eén blik op de foto’s zegt waarschijnlijk al genoeg over de toestand waarin deze familie, in het door hongersnoden geteisterde gebied Shalla, leeft… Moeder doet haar best voldoende inkomen te genereren door graan te verbouwen op hun stukje land. Dat kan maar één keer per jaar in de regentijd. Daarnaast probeert ze te doen wat haar hand vindt om te doen en heeft ze de zorg voor haar psychisch zieke man en voor haar vier opgroeiende kinderen. De oudste twee dochters hebben beiden een kindje, maar wonen bij moeder thuis omdat de vaders van hun kind hun verantwoordelijkheid niet namen en ‘verdwenen’. Het huisje van dit gezin is er miserabel aan toe; het kan elk moment instorten. Vooral met het oog op de regentijd die in het najaar zijn intrede doet, is het noodzaak dat het huisje wordt opgeknapt. Vanuit het project dat Woord&Daad in Shalla heeft, mag Addis Alem dit gezinnetje ondersteunen door hun huis op te laten knappen. Zo wordt dit gezin een eerwaardiger en comfortabeler woonsituatie geboden. Moeder doet tegenwoordig ook mee in de training voor het maken van manden, hopelijk kan zij hier op den duur een goed inkomen mee generen.

Pim en Gerdine Marijs

The Only Comfort gedrukt en in gebruik genomen

Steeds meer viel ons op dat nieuwe, jonge kerken fundering missen. Vooral jongeren gaan op zoek naar antwoorden op hun vragen, maar de kennis van kerkleiders is veelal onvoldoende om hen te onderwijzen. Dit heeft tot gevolg dat jongeren hun eigen weg gaan en beïnvloed worden door nieuwe leringen die niet Bijbels gegrond zijn. Om de kerkleiders te ondersteunen begonnen we met het aanbieden van de Heidelbergse Catechismus, vertaald in het Amhaars en Oromifa. Vervolgens kwam er steeds meer vraag naar een soort trainingsboek dat leert hoe de catechismus gebruikt en toegepast kan worden. Voor de meeste kerken zijn dergelijke materialen onbekend. Het is goed om handvaten te geven voor het gebruik van de catechismus. Al zoekend kwamen we uit bij het boek The Only Comfort van ds. C. Sonnevelt. Na overleg met hem en met steun van Deputaatschap Bijbelverspreiding kon de vertaling naar het Amhaars beginnen.

Wat heerlijk om na een aantal jaren eindelijk het boek in handen te hebben: vertaald en gedrukt! De introductie van het boek aan kerkleiders is begonnen. De reacties zijn bijzonder positief.

Pim en Gerdine Marijs

Een succesvolle dag op de Artisans’ bazaar

Na een jaar van uitstellen vanwege corona kreeg de Artisansgroep (groep van ontwerpers en ambachtslieden) groen licht om hun halfjaarlijkse bazaar te organiseren. Via een Ethiopische vriendin kwam ik in contact met één van de organisatoren. We kregen een plekje op de bazaar om de producten die binnen onze handwerkgroepen worden gemaakt, te verkopen. Ook ontvingen we goedkeuring om een aantal vrouwen uit te nodigen zelf op de bazaar te komen kijken en inspiratie op te doen. De bazaar zou op zaterdag en zondag zijn, men was verbaasd dat wij de keuze maakten alleen op zaterdag te verkopen. Uiteindelijk kregen we zonder het te vragen korting en hoefden we niet de volledige prijs voor twee dagen te betalen.

De dag verliep ontzettend goed. Twee Nederlandse vriendinnen hielpen met het inrichten van de stand. Ook enkele teamleden waren meegekomen. Voor de eerste keer brachten we onze producten hier in Ethiopië bij de ‘elite’ op de markt, spannend!

De vrouwen van de handwerkgroepen werden rondgeleid door ons teamlid Messie, hun begeleidster. Ze keken hun ogen uit en hun gezichten straalden van trots toen ze hun handgemaakte producten daar te koop zagen, concurrerend met andere hoogwaardige producten. Bijzonder genoeg stonden er de hele dag door kopers bij onze kraam, het was zo druk dat we amper tijd hadden om een hapje te eten.

Deze dag gaf ons allen veel motivatie om door te gaan met de handwerkgroepen. De meeste vrouwen binnen het handwerkproject ontvingen eerder noodhulp om huishuur of eten te betalen. Nu genereren zij hun eigen inkomen door het maken van deze producten, hoe mooi is dat?

Gerdine Marijs

Als je inkomstenbron tot aan de grond toe afbrandt…

U herinnert zich Johannes misschien nog wel, hij is meervoudig gehandicapt en kwam altijd naar de dagopvang. Vanwege zijn agressieve gedrag richting andere kinderen is dit helaas niet meer mogelijk. Johannes’ moeder startte met een aantal andere vrouwen een kleine laundry service. Dit houdt in dat de vrouwen een kleinschalige wasserij runnen waarin zij met wassen en strijken van dekens en kleding inkomsten genereren.

Zelalem, onze sociaal werker schreef het volgende bericht: ‘Het basisinkomen van Johannes’ familie was de wasserij die zijn moeder met een aantal andere vrouwen was gestart. Verdrietig genoeg is het bedrijfje door een ongeval tot aan de grond toe afgebrand. Moeder heeft geen werk meer en dus ook geen inkomen. Haar man is ziek en daarom niet in staat om te werken. De familie heeft dringend een nieuwe zelfvoorzienende inkomstenbron nodig. Tijdelijk ontvangt Johannes’ familie een maandelijks voedselpakket.’

Binnen ons project ontvangt de moeder van Johannes training in businessvaardigheden om te leren een nieuw bedrijfje te starten. We hopen en bidden dat het gezin onder begeleiding van ons team deze grote tegenslag kan verwerken en dat er nieuwe kansen ontstaan om in het onderhoud te voorzien. Bovenal bidden we dat dit gezin de Heere mag leren kennen en dat Zijn troost mag ervaren.

Gerdine Marijs

Missietrip naar Shalla

In maart maakten we als gezin een missietrip naar Shalla. Pim is inmiddels al meerdere keren samen met Zelalem in deze plaats geweest. De contacten met de evangelisten en de kerk zijn hechter geworden.

Shalla is een gebied dat al jaren lang wordt geteisterd door lange perioden van droogte en honger. Het was één van de gebieden die het hardst zijn getroffen door de hongersnood een aantal jaren geleden. Nog steeds zijn er zorgen. Het water van het meer dat vlakbij ligt, is te zout om te drinken. Een waterpomp ontbreekt omdat er geen ondergrondse waterbron in de buurt is. Het water komt met jerrycans vanuit de stad Sashamene naar Shalla. Eén jerrycan van 25 liter kost 25 birr (voor het platteland is dat zeker een derde van een daginkomen). Er blijft niet veel geld over voor eten, laat staan voor school of medicatie. Een bezoek aan een dokter in de lokale overheidskliniek kost de inwoners van Shalla al snel 200birr. De kosten voor medicijnen komen daar nog bovenop. Een NGO is in contact met Woord en Daad om met hulp van de overheid een wateraansluiting te realiseren. Daarnaast kon de kerk, binnen het project dat we uitvoeren in samenwerking met Woord en Daad, een extra stuk land kopen om een schooltje te bouwen.

We bezochten de kerk. Veel mensen kwamen ons begroeten. Je kunt merken dat er een hechte band is onderling. Dat moet ook wel. Het gebied is voor honderd procent islamitisch. De aanwezige protestanten ervaren veel weerstand en geestelijke strijd.

Vanuit Gods Woord mochten we de christenen bemoedigen. Al zijn er aardse tegenslagen, verzoekingen en hopeloze situaties, we hebben een hemelse Vader die voor Zijn kinderen zorgt. In Christus ligt onze hoop voor de eeuwigheid.

Het was goed om deze missietrip als gezin te maken en zo de kinderen te betrekken bij het zendingswerk. Zij bereidden enkele activiteiten voor de kinderen voor. Ze oefenden liederen en zorgden voor kleurplaten, kleurtjes en een klein cadeautje. Een meisje keek nieuwsgierig naar de kleurpotloden. Met haar blik verwoordde ze de gedachten van alle kinderen: ‘Wat zijn dat? We hebben nog nooit zoiets gezien’. Nadat we voordeden hoe de kleurtjes kunt gebruiken, pakte ze voorzichtig het potlood over en probeerde. Vervolgens keek ze ongelovig naar de punt van het potlood en riep verwonderd uit: ‘Hoe komt die kleur hier uit?’ De kinderen genoten van het kleuren. We lieten de meegebrachte materialen bij de kerk achter ten behoeve van zondagsschoolactiviteiten. De volgende keer hopen we zeker meer mee te nemen.

We zagen schrijnende situaties. Zo kwamen er veel moeders met ondervoede kindjes langs, onder andere ook een kindje met een heel dik buikje. De vrouw van de evangelist had een aantal wonden op haar been. Wat begon als klein plekje, groeide uit tot meerdere infecties omdat er geen middelen waren om een doktersbezoek te bekostigen. Een jongen kampte met hetzelfde probleem. Eén voor één werden de namen van de patiënten door een evangelist genoteerd, om vervolgens een medisch bezoek te plannen.

In Adjé, dichtbij Shalla, organiseerden we een tweedaagse kerkleiderstraining. Pim en Zelalem gaven hier invulling aan. Het is altijd weer bemoedigend om te zien hoe de kerkleiders opbloeien, bemoedigd worden en nieuwe inspiratie ontvangen om door te gaan met het verspreiden van Gods Woord. Tot eer van Zijn Naam!

Pim en Gerdine Marijs

Het dragen van een schooluniform, heel gewoon in Ethiopië

De kinderen hadden glimmende gezichtjes toen ze eindelijk weer naar school mochten. Onze sponsorkinderen kregen allemaal een mooi uniform. Hier in Ethiopië heeft de Ethiopische overheid voor elke grade (een grade is een leerjaar) een eigen kleur uniform bedacht. Ook op de privéscholen worden uniformen gedragen. Het kledingstuk laat zien welke school een kind bezoekt. Tegelijk voorkomt het zichtbare verschillen tussen kinderen. Om naar een Ethiopische overheidsschool te gaan heeft een kind naast een uniform ook allerlei schoolspullen zoals schriften en potloden nodig. Daarbij wordt verwacht dat een kind met goede schoenen, een rugtas en een lunchpakket op school verschijnt. Dit is voor veel ouders zwaar. Ze willen hun kind graag netjes naar school laten gaan, maar aangezien het regelen van een lunch soms al een uitdaging is, hoe krijgen ze dan alle schoolspullen betaald?

Addis Alem biedt deze ouders door middel van het sponsorprogramma een steuntje in de rug. De armste gezinnen ontvangen elke maand een voedselpakket met onder andere bloem, olie en rijst. Daarnaast krijgen de kinderen een uniform, een set schoenen en een schooltas. Zo kunnen de kinderen met stralende gezichten naar school. De mogelijkheid om onderwijs te volgen biedt groei- en ontwikkelmogelijkheid aan elk kind en daarmee hoop voor de toekomst!

Wilt u toekomst bieden aan een kind in Ethiopië? Wij zijn nog hard op zoek naar sponsors! Voor €15,- per maand helpt u één kind naar school. Voor meer informatie neemt u contact op via info@addisalem.nl.

Een geslaagde actie

Na een mooie bolusactie korte tijd geleden, was er nu alweer een actie voor Addis Alem! Deze keer betrof het de verkoop van amandelstollen. Net als de bolussen waren de stollen afkomstig van de Zeeuwse bakker Koppejan.
De actie werd gehouden in Middelburg en Bodegraven. Ook omgeving Krabbendijke sloot nog aan. Tot en met 29 maart was er de mogelijkheid om via de webshop op www.addisalem.nl of telefonisch een bestelling te doen. In de dagen erna werd had gewerkt om alle bestellingen te inventariseren, etiketstickers te printen, bestellingen op te tellen en aantallen door te geven aan de bakker.
Op zaterdagmorgen 3 april stonden de verse stollen al vroeg klaar bij bakker Koppejan. Eenmaal op bestemming staken bestuursleden en andere vrijwilligers de handen uit de mouwen om de bestellingen gereed te leggen. Vervolgens zijn velen blij gemaakt met een heerlijke amandelstol!

De actie is goed verlopen en we zijn erg blij dat zovelen hebben meegedaan. Hartelijk dank!

Addis Alem maakt verschil in het leven van Chaltu

Chaltu is een jonge dame van twintig jaar oud. Zo’n vier jaar geleden heeft ze een ernstig auto-ongeluk gehad. Na dit ongeluk is ze regelmatig geopereerd. Haar wonden heelden slecht. Chaltu kan door de gevolgen van het ongeluk nauwelijks lopen.
Ze woont bij haar moeder die erg arm is en stiefvader drinkt veel. Daardoor is hij een gewelddadige man. Als er al geld in huis is, drinkt stiefvader het weg.

Chaltu kwam bij het inloophuis en praatte met een lid van ons team. Ze vertelde dat ze al haar hoop op een toekomst kwijt is. Ze is vanwege de familiesituatie nooit naar school geweest en kan zodoende niet lezen en schrijven. Haar dagen zijn donker en zonder enig uitzicht.
Onze sociaal werker bemoedigde Chaltu en gaf haar adviezen. Ze ontving een klein startkapitaal om een kleine handel te beginnen in houtskool en groenten rond de oude markt, een gebied waar veel gehandeld wordt.

We hopen dat God dit zegent zodat Chaltu’s handeltje mag groeien en ontwikkelen en Chaltu op deze manier hoop krijgt op een betere toekomst.
Hoe mooi zou het zijn als er een initiatief ontstaat waarbij volwassen analfabeten scholing ontvangen, bijvoorbeeld door middel van een avondschool. Er bestaat wel een vorm van afstandsonderwijs, maar om hieraan deel te nemen moet je verschillende jaren onderwijs hebben gevolgd binnen het reguliere onderwijs. Daarom zien we uit naar een mogelijkheid waarbij vrouwen zoals Chaltu een kans krijgen alsnog naar school te gaan.

Gerdine Marijs

Een bezoek aan de Mursi-kerk

Afgelopen dinsdag ben ik teruggekomen van een bezoek aan een lokale kerk in het zuiden van het land, 14 uur rijden van Debre Zeit. Onze dominee (van de International Evangelical Church in Debre Zeit (IEC)) heeft daar zo’n 15 jaar gewoond en gewerkt met zijn gezin. Hij gaat nog regelmatig terug om de gemeente te bemoedigen en toe te rusten en wil graag onze kerk (IEC) hierbij betrekken. Ik ben dus voor 10 dagen met hem mee geweest om deze gemeente te bezoeken.

Het was erg indrukwekkend om te zien dat God ook werkt bij deze lokale stam die zo anders leeft dan we gewend zijn. De Mursi-stam is van nature een nomadenstam die leeft van hun vee en van het groeien van Sorghum (een bepaalde graansoort). De SIM (Sudan Interior Mission) is hier zo’n 30 jaar terug begonnen met een zendingspost, waarbij ze werkten aan een school, een kliniek, landbouwproject, Bijbelvertaling en het opzetten van een kerk. Deze zendingspost is een aantal jaren geleden gesloten, maar de jonge kerk is nog erg jong en onervaren, waardoor er verdeeldheid is binnen de kerk. Vandaar dat onze dominee (Tim Ricker) hier nog geregeld wil komen om hen verder op te bouwen en te bemoedigen.

In de tussentijd heeft Wycliffe het Bijbelvertaalproject op zich genomen, zij is nog hard bezig de Bijbel te vertalen in de Mursi-taal. Het Nieuwe Testament is nu bijna klaar en Tim hoopt de kerkleiders in de komende tijd geregeld te trainen in het gebruik van en betrokkenheid op de Bijbel.

Tijdens het bezoek hebben we praktische werkzaamheden uitgevoerd, zoals reparatie van een waterpomp van de school, het vrijmaken van het land van een weduwe uit de kerk en het repareren van het zendingshuis. We hebben verschillende keren mais ingekocht in de grote stad, 2,5 uur rijden bij het dorp vandaag, omdat er te weinig voedsel was in het dorp zelf. Verder hebben we bijbelstudies gedaan met leden uit de kerk en preekte de dominee zondags in de ochtenddienst.

Het dagelijks leven is zo compleet anders dan we gewend zijn. Met temperaturen tussen de 35 en 40 graden was het behoorlijk warm. Elke avond gingen we ons wassen en afkoelen in de rivier die langs het dorpje stroomt.

Al met al was het een erg indrukwekkend bezoek en dit zal zeker nog een vervolg hebben. Sowieso proberen we hier verder mee te gaan als kerk (IEC). De dominee wil graag leden van de kerk erbij betrekken om zo als internationale kerk een band met deze jonge kerk op te bouwen, van hen te leren en hen te bemoedigen. Bidt u mee voor deze jonge kerk?

Pim Marijs, februari 2021

Addis Alem maakt verschil in het leven van Nafyad

Nafyad is een meisje van net 13 jaar, een kind nog. Ze heeft al heel veel meegemaakt in haar jonge leven. Haar moeder is een aantal jaar geleden overleden. En alsof dat al niet verdrietig genoeg was, is haar vader, die na zijn loopbaan als politie met pensioen ging, met een andere vrouw getrouwd en uit Dukem weggegaan. Nafyad bleef achter, ze werd gedwongen om op straat te leven. Ze sliep in een goot en bedelde bij mensen om eten.

Nu woont ze als pleegkind in een familie, wat heel bijzonder is! Als Addis Alem sponsoren we haar naar school. Het gezin ontvangt voedselsupport ter ondersteuning. Ook kreeg Nafyad de nodige schoolspullen en een uniform. Ze gaat elke dag met een vrolijk gezicht naar school! Wat bijzonder om als Addis Alem te mogen helpen en verschil te maken in zulk soort trieste situaties.

Gerdine Marijs

In actie voor Addis Alem

Aan het eind van 2020 hebben we nagedacht over de mogelijkheden hoe we in 2021 geld in het laadje kunnen krijgen voor onze stichting. Enkele acties hopen we in de toekomst te gaan houden. Eén ervan is een amandelstol actie, die we de zaterdag voor Pasen in Bodegraven en Middelburg uit willen rollen. De bakker tipte ons, toen we hem benaderden om samen te werken, om een bolusactie in het land te houden.

In Bodegraven en Lisse is hard gewerkt om de bolussen te verkopen. De actie is bijna afgesloten, maar wat een schitterend resultaat. Als de bestellingen zo binnen blijven komen gaan er, op zaterdag 6 maart, in totaal 1500 van deze Zeeuwse lekkernijen naar Bodegraven, Lisse en Ouderkerk a/d IJssel toe.

Heel mooi; dank aan allen die hier aan meegewerkt hebben!

John Boogaard
Fondswerving Addis Alem

Tienermoeder in noodopvang

Afgelopen week mochten we een nieuwe tienermoeder welkom heten in onze noodopvang. Eyerush is een jonge moeder, haar man is weggegaan toen Eyerush haar zwangerschap ontdekte. Ons team kwam in contact met haar toen de baby zo’n twee maanden was. Ze leefde in een onafgebouwd huisje zonder deuren en ramen. Ze hoefde geen huur te betalen, tot er een wijkwacht langs kwam die haar dwong om huishuur te gaan betalen. Hij wist van haar situatie af en wist ook dat zij de huishuur niet kan betalen.

Hij gaf haar een andere optie om geen huur te hoeven betalen: met hem slapen. Gelukkig vertelde ze het verhaal aan een van onze sociaalwerkers en ons team reageerde geschokt. We kennen deze wijkwacht en een van ons team gaf aan dat hij hier inderdaad om bekend staat. Het maakt ons boos en verdrietig. Gelukkig konden we voor dit meisje zo’n situatie voorkomen, ons team besloot dat zij opgevangen moet worden in de noodopvang. Ze is namelijk erg kwetsbaar en als je haar beschermt tegen deze wijkwacht komt er wel weer een andere man om van haar situatie gebruik te maken.

Ze is een lieve moeder en haar dochtertje is inmiddels 3 maanden. Darartuu, een andere vrouw, woont inmiddels ruim 6 maanden in onze noodopvang en is klaar om haar eigen huisje te gaan huren. Ze woont deze maand nog in de noodopvang om Eyerush wegwijs te kunnen maken. Het is goed voor hen om te zien dat het verblijf tijdelijk is.

We hopen en bidden dat Eyerush psychisch mag aansterken, maar ook mag groeien in haar geloof. Haar dochtertje heet Jabsera, wat betekent: Gods werk. Wat een mooi getuigenis voor het kleine meisje, ondanks de situatie waarin ze geboren werd is ze Gods werk. We bidden dat ze mag opgroeien in Gods liefde en dat Hij Zijn doel zal uitwerken in hun beider leven.

Gerdine Marijs, februari 2021

Kerkbezoek op het platteland

Samen met Zelalem, onze coördinator, en dominee Yonas, waren we eind januari op bezoek bij een kerk op het platteland. Yonas gaat hier elke maandagmiddag naartoe om de mensen te bemoedigen, te onderwijzen en met hen te bidden. Wij werden uitgenodigd om ook een keer mee te gaan om een band met deze gemeente op te bouwen. Het was ongeveer een half uur rijden vanuit Debre Zeit, over stoffige zandwegen.

Toen we aankwamen waren er al zo’n 40 mensen samengekomen in een klein gebouwtje op het erf van een boer uit dit dorp. We werden verwelkomd met gezang en de lokale evangelist stelde ons aan de mensen voor. Hierna hield Yonas een bemoedigende preek en mochten ook Zelalem en ik een boodschap brengen. Na het zingen van een lied en gebed voor een aantal zieke mensen was de dienst afgelopen. We mochten echter pas vertrekken nadat we een maaltijd hadden genuttigd die werd verzorgd door de gastvrouw van de compound. De mensen waren zo blij met ons bezoek dat we niet met lege handen werden uitgezwaaid. We kregen elk een grote zak tomaten mee, vers geplukt van het land van de boer.

Wat is het mooi en bemoedigend om te zien en mee te maken dat het werk in Gods Koninkrijk doorgaat, ook op het platteland van Ethiopië. We mogen met de trainingen ook de lokale evangelist in dit gebied trainen in bijbelkennis. Bidden jullie mee voor meer arbeiders en voor kracht voor deze eenvoudige mensen die zo puur Gods Woord verder brengen?

Pim Marijs

Vanuit het bestuur

Beste lezers,

Er zijn gelukkig nog activiteiten die doorgaan, ook tijdens Covid-19. De afgelopen weken stonden in het teken van het verzenden van de personenbus voor de stichting in Ethiopië. Geweldig hoeveel geld hiervoor is opgehaald. Hiervoor zijn we erg dankbaar. We hebben uiteindelijk een goede bus in Nederland gekocht. Alle papieren geregeld, wat een tijdrovende klus was. De documenten moesten gelegaliseerd worden, daarna eerst naar buza (buitenlandse zaken) voor een stempel en door naar het Ethiopische consulaat in den Haag voor nog een stempel.

Na een reis met de boot stond na vier weken de bus aan de grens van Ethiopië. Op dit moment zijn we nog steeds bezig om de bus in te voeren. Veranderde eisen vanuit de overheid maken dit tot een langdurig proces. Het is altijd weer een verrassing met welke eisen ze komen. Pim is al dagen in de hoofdstad Addis Abeba geweest, van kantoor naar kantoor om het geregeld te krijgen. Vaak geeft dit veel frustratie omdat diegene er niet is, die wel beloofd had er te zijn.

Daarnaast zijn we al druk bezig om een 40ft container te vullen met allerhande materialen om te verzenden. Dan moeten we denken een alles wat nodig is voor training van kerkleiders, voor jeugdwerk, vrouwenwerk, inloophuizen en de sponsorklas. Ook dit vraagt weer om gedetailleerde beschrijvingen van alle spullen zoals, productnaam, gewicht, land van herkomst en de waarde van het product. Met een 40fts container wordt dat dus een lijst van een paar kantjes. Als bestuur hebben we de eerste vergadering van 2021 gehad net voor het verschijnen van deze nieuwsbrief. We hebben al veel acties gepland staan, mocht het weer mogelijk zijn om deze uit te voeren.

Hartelijke groet vanuit het bestuur,
Rijndert Wassink

Darartuu

Darartuu woont inmiddels al zo’n zes maanden in de noodopvang van het inloophuis. Haar zoontje groeit hard en ontwikkeld goed, wat een zegen! Darartuu draait mee in de naailesgroep en is inmiddels één van de beste. Ze maakt mooie producten die verkocht kunnen worden, zoals keukenschorten, kinderhoedjes, vlaggenlijnen, mondmaskers en plantenzakjes. Met de inkomsten die ze hiermee verdiend, kan ze langzaam maar zeker een eigen bestaan op gaan opbouwen! Op de foto kun je zien dat ze haar zoontje buiten in bad doet waarbij ze geholpen wordt door de gehandicapte kinderen van de dagopvang, die het reuze interessant vinden!

Gerdine Marijs