Daar is hij dan écht!

Het is woensdagmorgen 9 uur als we de voorzitter van de stichting, Wim van Kempen, ophalen in Bodegraven en met z’n drieën naar Houten rijden. Ja, we zijn onderweg om voor het eerst de Kijk en Luister Bijbel in het Amhaars te bewonderen, spannend!
We worden verwelkomd door Kees de Waard en eenmaal zittend aan de tafel krijgen we het boek in handen: de Amhaarse kinderbijbel! We zijn even stil, veel emoties gaan door ons heen…
Een droom van 3,5 jaar geleden ligt hier in onze handen. Wat een zegen!
Al pratend komen we er op dat de vertaling van de kinderbijbel ons veel heeft geleerd op taalgebied; we kunnen nu beiden steeds beter het Amhaarse schrift lezen. Ook hebben we geleerd te vertrouwen op God, juist in alle tegenslagen die er waren. Zo viel de eerste vertaling door een vertaalbureau erg tegen. Bij het overzetten van de tekst van de ene computer naar de andere waren opeens alle spaties weg. Tijdens het werken viel regelmatig de stroom uit; soms zaten we zelfs bij een van onze teamleden in huis omdat daar dan wel stroom was. En verder hadden we te maken met perioden van ziekte die ons weerhielden om verder te werken aan de vertaling. Ook het Amhaarse tekenschrift overzetten in het programma voor de drukkerij was een hele uitdaging. We zijn de medewerkers van Uitgeverij Den Hertog en ook onze donoren dankbaar voor hun geduld en vertrouwen!
Nu de kinderbijbel is gedrukt komt de volgende stap: alle 6000 stuks naar Ethiopië vervoeren. Nu is Ethiopië geen makkelijk land als het om invoer gaat. Echter, we hebben een lokale kerk bereid gevonden om ons te helpen met de invoer van de kinderbijbels. Deze lokale kerk staat onder leiding van evangelist Yonas, één van de theologiestudenten binnen ons scholarship programma. Inmiddels zijn we begonnen met het organiseren van de benodigde documenten. Bidt u mee voor een spoedig verloop voor de invoer en transport? We hopen dat deze kinderbijbel tot zegen zal zijn voor veel Ethiopische kinderen. Mag dit boek een instrument zijn zodat kinderen Gods’ lof mogen verspreiden: “Uit de mond van de jonge kinderen en de zuigelingen hebt Gij U lof toebereid” (Matth. 21:16).
Pim en Gerdine Marijs