De Bijbel kussen

Veel kerkwerkers en evangelisten hebben te maken met een tekort aan Bijbels. Wekelijks horen we verhalen waaruit deze nood blijkt. Denk bijvoorbeeld aan een zendeling die Bijbels brengt naar een militair kamp ver van de bewoonde wereld. Ook de volgende verhalen getuigen ervan.

Zo’n 500 kilometer verwijderd van de hoofdstad leeft evangelist Lema Shuremo, in de West-Ethiopische plaats Dembi Dolo. Zijn woonomgeving ligt richting de grens met Sudan. In de afgelopen tijd is er veel onrust in dit gebied vanwege politieke verschillen. Reizen met het openbaar vervoer was de laatste twee jaar onmogelijk. De christenbroeders, kerkenwerkers, leiders, dominees en nieuw-gelovigen kunnen geen Bijbel te pakken krijgen. Daarnaast is hun inkomen sowieso niet toereikend om een Bijbel te bekostigen. Met deze reden stuurde evangelist Lema ons een aanvraag om Bijbels te ontvangen. Nadat we de aanvraag hadden goedgekeurd belden we hem dat hij de Bijbels kon komen ophalen. Na een lange en moeilijke reis arriveerde hij. De aanblik van de Bijbels maakte hem zo ontdaan dat hij de Bijbels spontaan kuste. Ik was zeer geschokt vanwege de nood die de moeilijke toegang tot Bijbels laat zien. Tegelijk trof mij hierin hoe erg de lokale kerk in West-Ethiopië verdrukt wordt vanwege de onrustige situatie.

Sema Abebe is een lokale zendeling en kerkplanter op het platteland van Amhara. In de plaatsen waar hij werkt zijn geen wegen en geen moderne transportmiddelen. Hij loopt drie á vier uur per dag om plaatsen te bereiken en christenen te bemoedigen. Ook in zijn werkgebied is de behoefte aan Bijbels groot. De gelovigen zijn erg arm. Een Bijbel kunnen zij daarom niet kopen. Evangelist Sema vervoert dozen Bijbels op de rug van ezels door woeste en droge gebieden rondom de ‘Nile Valley’ naar plaatsen waar er zo’n grote nood is.

Dit zijn zomaar twee verhalen van evangelisten waarmee we samenwerken en die meehelpen om Gods Woord naar gebieden te brengen waar enorme moeilijkheden heersen.
Zelalem Getaneh, sociaal en pastoraal werker