Je eigen Bijbel kunnen lezen, is dat niet heel gewoon?

Voor ons zo gewoon: we slaan onze Bijbel open en we kunnen Gods Woord lezen én begrijpen! Voor veel mensen hier in Ethiopie is dat niet zo gewoon. Ondanks dat er inmiddels op veel plaatsten (overheids)scholen zijn, zien we veel analfabeten, zowel volwassenen als kinderen.

Dat kan zijn doordat er geen geld is voor school, uniform, schriften maar ook de kwaliteit van onderwijs in de scholen waarbij kinderen die wat meer begeleiding nodig hebben afvallen. De vrouwen die elke dinsdag morgen komen voor de sendedo producten (manden e.d.) vroegen onlangs of Meseret, onze assistent, hun kon leren lezen en schrijven. Ze hadden namelijk van ons een Bijbel gekregen en wilden die ook graag gaan lezen.

Het begon met een bespreking van de producten, de kwaliteit ging achteruit en we moesten hen hierop aanspreken. Een van de vrouwen begon te huilen en het bleek dat de vrouwen veel, heel veel op hun bordje hadden in hun dagelijkse leven. Een van de vrouwen liet wat los over haar man die drinkt en rookt en haar slaat, de ander heeft geen man maar wel twee kindjes waar ze geen geld voor heeft om ze naar school te laten gaan, nog een andere vrouw die een kindje met darmkanker heeft, en een vrouw waarvan het kindje juist die week niet meer naar de overheidsschool mocht omdat ze halfjaarlijkse schoolfee niet kon betalen(300birr=10euro). We steunen regelmatig in noodsituaties bijvoorbeeld met het kindje met darmkanker, vanuit een emergency-fund-budget, maar op langere termijn stimuleren we toch de zelfstandigheid van de vrouwen.

De vrouwen gaven aan: wij zijn zelf nooit naar school geweest, we kunnen niet lezen, schrijven en rekenen, en nu kunnen we onze kinderen ook niet naar school laten gaan… geen hoop voor de toekomst.

Bijzonder dat ze hierover denken, want er zijn er ook velen die hier niet aan denken en bij de dag leven. Deze vrouwen droegen het mee met zich als een zware last, en dat merkten we in het Social Center. We hebben met ze gebeden en gewezen op de Heere Die zegt: “komt, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven”. Na deze bespreking hebben we besloten alle vrouwen een bonus te geven zodat ze de schoolfees kunnen betalen voor hun kinderen, en vanaf januari krijgen de vrouwen meer uitbetaald voor de manden die ze maken en proberen ze met elkaar een soort spaarsysteem te handhaven. Ze maken overigens ontzettend mooie manden die we kunnen doorverkopen aan een Lifestyle bedrijf in Nederland, zo kunnen de vrouwen er ook echt wat aan over houden!

We zijn op zoek gegaan naar een Alfabetiserings lessysteem voor volwassenen in de Oromo taal, maar konden niets vinden. Dus hebben we zelf, met behulp van lesmateriaal van de Internationale School in Debre Zeyt en wat Oromifa grade 1 boeken, een systeem/plan ontwikkeld. Elke dinsdagmorgen komen de vrouwen en krijgen ze les in lezen/schrijven en rekenen. Het gaat stap voor stap, maar we zien ze groeien in hun zelfvertrouwen en ook plezier hebben in het spelenderwijs leren, bijvoorbeeld doormiddel van een memory game of puzzel. Elke bijeenkomst beginnen we met gebed en Bijbel lezen waarbij Meseret een korte uitleg geeft.

We hopen en bidden dat deze vrouwen binnenkort hun eigen Bijbel kunnen lezen en bestuderen!