Maaltijden delen bij een lokale kerk

Niet altijd hebben we een maaltijd programma op onze eigen compound. We proberen steeds meer de contacten met lokale kerken te verstevigen en samen met hen activiteiten te ontplooien. Dat klinkt misschien makkelijk maar het heeft zo z’n eigen challenges. Sommige kerken denken er winst uit te kunnen halen, sommige kerken staan er helemaal niet voor open maar toch, heel langzaam aan merken we dat er steeds meer kerken voor gaan open staan. Zo hebben we pas een programma met een lokale kerk gedaan waarbij wij zorgden voor 50 maaltijden (kant-en-klaar-in-bakjes) en drinken, en de lokale kerk nodigden de arme gezinnen van in en buiten hun kerk uit en verzorgden een Bijbelse boodschap. Op de foto kunt u zien hoe we buiten de maaltijden in grote pannen klaarmaakten, en daarna binnen alles in aluminium bakjes verdeelden, dekseltje er op en klaar. Vele handen maken licht werk, en dat was hier ook zo: we hadden veel hulp waarbij het samenwerken als team al genieten was. Het was mooi om dit programma zo te organiseren met een lokale kerk, de samenwerking te zien/ervaren en we hopen dat we steeds meer de nood van de armen kunnen neerleggen bij de lokale kerken en hen te helpen/begeleiden met het geven van praktische noodhulp.