Onderlinge band

Laatst met de community meal waren er weer zo’n 75 straatmensen, voornamelijk mannen. De meesten waren of kreupel, verlamd of blind, of mentaal/geestelijk beperkt. Ook waren er een heel aantal jongere mannen, waarvan de meesten besmet zijn met het HIV-virus en verstoten uit de gemeenschap. Hannah Nijsse hield een Bijbelse meditatie, vertaald door Zelalem. Na afloop van de maatijd kreeg iedereen het evangelisatie boekje ‘The Good Artist’(van CityBibles) mee, in het Amhaars en Oromo.
Het valt ons elke keer weer op dat er een goede onderlinge band en zorg voor elkaar is. Men zorgt voor elkaar en denkt aan de ander. Vooral aan degene die zich helemaal niet kunnen verplaatsen, die immobiel zijn en niet kunnen komen naar het inloophuis. Ze vragen ons bijvoorbeeld of we bij diegene langs kunnen gaan, en ook vragen ze een extra maaltijd mee voor diegene. Wat bijzonder dat ze in hun soms zo moeilijke situatie elkaar helpen, beschamend ook.