Alfabetiseringswerk

Veel Ethiopiërs hebben nooit lezen en schrijven geleerd. Naast heel veel praktische problemen is het voor deze mensen onmogelijk om de Bijbel in hun eigen taal te lezen.

In het inloophuis proberen wij op kleine schaal iets te doen aan on- of laaggeleterdheid. Wanneer de vrouwen hun Sendedo-producten hebben afgeleverd, schrijft Meseret een paar klinkers op het bord. Deze worden door de vrouwen nauwkeurig overgeschreven. Hierna zijn kleine woordjes aan de beurt, die beginnen met deze klinker.

Alfabetiseringswerk is werk wat vooral veel tijd kost. Tóch hebben wij ook hierin uw steun hard nodig. Wat dacht u van de aanschaf van werkboekjes om letters schrijven onder de knie te krijgen?