Bijbelverspreiding

Door een groeiend aantal protestantse christenen in Ethiopië groeit ook de vraag naar Bijbels. Ook door studenten.

Momenteel ontvangen wij veel aanvragen van studenten, die in contact met de Bijbelse boodschap komen, en zich verder willen verdiepen in het Woord van God.

Stichting Addis Alem heeft als visie dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om een Bijbel te bezitten. Dit betekent echter niet dat we in alle gevallen de Bijbels 100% gratis verspreiden. Daar schuilt het gevaar in dat mensen de gekregen Bijbels op de zwarte markt verhandelen.

In veel gevallen verloopt Bijbelverspreiding via de lokale kerken. De kerkbesturen dienen een aanvraag in voor een gelimiteerd aantal Bijbels, en wanneer deze van de juiste stempels en handtekeningen is voorzien, verstrekken wij het benodigde aantal.

Verschillende taalgroepen worden hierin meegenomen. In het verleden hebben we Bijbels kunnen verspreiden in het Tigrinya, Oromo, Amharic, Nuer, Somali en Anuak.