Bijbelverspreiding

Door een groeiend aantal protestantse christenen in Ethiopië groeit ook de vraag naar Bijbels. Ook door studenten.

20000

Achtergrond

Via allerlei kanalen komen Ethiopiërs in aanraking met de Bijbelse boodschap. Ook door middel van ons werk groeit de vraag naar Bijbels. Door middel van Bijbelstudie, Bijbelscholen en diverse trainingen die we geven hebben we de mogelijkheid om meer mensen in aanraking te brengen met Gods Woord.

Stichting Addis Alem heeft als visie dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om een Bijbel te bezitten. Dit betekent echter niet dat we in alle gevallen de Bijbels 100% gratis verspreiden. Daar schuilt het gevaar in dat mensen de gekregen Bijbels op de zwarte markt verhandelen.

Activiteiten

In veel gevallen verloopt Bijbelverspreiding via de lokale kerken. De kerkbesturen dienen een aanvraag in voor een gelimiteerd aantal Bijbels, en wanneer deze van de juiste stempels en handtekeningen is voorzien, verstrekken wij het benodigde aantal.

Veel Bijbels betrekken wij via de Bible Society Ethiopia. Deze organisatie heeft zich volledig toegelegd op het vertalen, drukken en importeren van Bijbels, zodat we deze via relatief lage prijzen kunnen distribueren.

Verschillende taalgroepen worden hierin meegenomen. In het verleden hebben we Bijbels kunnen verspreiden in het Tigrinya, Oromo, Amharic, Nuer, Somali en Anuak.

Resultaat

In 2022 verstrekten wij via kerken aan zendingsorganisaties, evangelisten en fellowships een prachtig aantal Bijbels.

1448 Oromifa
200 Amharic
67 Tigrigna
45 andere taal

Plan

In de komende jaren hopen we dat we meer bijbels kunnen verstrekken. Hiervoor zijn we op zoek naar meerdere partners: voor fondsen enerzijds, en Bijbels anderzijds.

6 talen
2.000 Bijbels
€21.000

Partners

Steun dit project!

Totaal