Community maaltijden

Om contact te kunnen onderhouden met armste mensen in de wijk, organiseren wij meerdere keren per jaar een community-maaltijd. Op die manier weten ons steeds meer mensen te vinden.

Achtergrond

Deze community-maaltijden zijn voor ons ontzettend belangrijk. Ze dragen bij aan het vertrouwen van de mensen in de wijk, en we krijgen hiermee een kans om mensen op een laagdrempelige manier te bereiken met het Evangelie.

Elke maaltijd verloopt volgens een vaste indeling: Allereerst wordt iedereen welkom geheten, en wordt er belangrijk nieuws uit de wijk uitgewisseld. Er is een laagdrempelige overdenking aan de hand van een Bijbelgedeelte, en daarna krijgen de mensen te eten. Eventueel wordt na afloop een extra portie uitgedeeld.

Resultaat

In het verleden kregen wij goede respons op deze activiteit. De maaltijden werden goed bezocht, en achteraf konden we veel contacten leggen met mensen in de wijk.

Plan

Vanwege de beperkte ruimte die ons huidige inloophuis momenteel biedt, moeten we op zoek naar een mogelijkheid om de community maaltijden op een andere manier te organiseren.

Partners

Steun dit project!

Totaal