Community maaltijden

Om contact te kunnen onderhouden met armste mensen in de wijk, organiseren wij meerdere keren per jaar een community-maaltijd. Op die manier weten ons steeds meer mensen te vinden.

Elke maaltijd verloopt volgens een vaste indeling: Allereerst wordt iedereen welkom geheten, en wordt er belangrijk nieuws uit de wijk uitgewisseld. Er is een laagdrempelige overdenking aan de hand van een Bijbelgedeelte, en daarna krijgen de mensen te eten. Eventueel wordt na afloop een extra portie uitgedeeld.

Deze community-maaltijden zijn voor ons ontzettend belangrijk. Ze dragen bij aan het vertrouwen van de mensen in de wijk, en we krijgen hiermee een kans om mensen op een laagdrempelige manier te bereiken met het Evangelie.