Ontwikkeling studiemateriaal

Door de christelijke geschiedenis van Nederland is er veel christelijke literatuur beschikbaar in Nederland. We vinden het daarom heel gewoon dat er genoeg materialen zijn voor bijbelstudie, catechisatie en onderwijs aan nieuw-gelovigen.

10000

Achtergrond

In Ethiopië echter is dit helemaal niet gewoon. Protestantisme is relatief nieuw voor het land en hierdoor zijn er nog weinig christelijke materialen beschikbaar. Hier komt bij dat lokale kerken weinig ondergrond hebben kunnen ontwikkelen en het kennisniveau van de kerkleiders erg laag is. Lokale kerken hebben daarom een dringende behoefte aan effectief materiaal in de lokale taal om hun christelijke jongeren te onderwijzen en om bijvoorbeeld dooponderwijs te geven.

Resultaat

Addis Alem probeert om in verschillende talen materiaal te vertalen en te ontwikkelen wat als doel heeft het onderwijs binnen de kerken. Zo hebben we de ‘Shorter Catechism’ vertaald in het Nuer, Amhaars en Oromo. Ook de Heidelbergse Catechismus hebben we vertaald in het Amhaars en Oromo.

Plan

Op dit moment kijken we naar mogelijkheden om de ‘Junior Catechism’ van Ds. C. Sonneveld te vertalen en te drukken in het Amhaars en Oromo.

Partners

Steun dit project!

Totaal