Schoolproject Shala Senbete

Veel kinderen kunnen in Ethiopië niet naar school, omdat het voor ouders niet te betalen is. Kinderen hebben de toekomst, en daarom vinden wij dat onderwijs bereikbaar moet zijn voor elk kind. Zo ook in Shala, een zeer kwetsbaar gebied waar we de enige christelijke school in de regio ondersteunen.

12115
11135

Achtergrond

Het Shalla-gebied is een van de meest kwetsbare plekken in Ethiopië, volledig afhankelijk van de regen en het goede weer om hun eigen gewassen te verbouwen. Ethiopië heeft de afgelopen jaren ergere droogtes doorgemaakt. De verandering in klimaat veroorzaakt regelmatig dat regenseizoenen, en zo groeiseizoenen, zijn mislukt.

Dit, en de extreem hoge voedselprijzen in Ethiopië, leiden tot grote voedseltekorten, ondervoeding en hongersnood. Het Shalla-gebied is een door moslims gedomineerd gebied. Senbete Shalla is een semi-stedelijk gebied binnen Shalla Woreda. De mensen in Senbete Shalla kebele zijn voor 99% moslim.

Het christendom in het Senbete Shalla-gebied is in 1996 begonnen door een gezondheidsvoorlichter. Op dat moment was de gezondheidswerker de enige christen in Senbete Shalla toen hij in het gebied kwam wonen. Na een jaar worden door evangelisatie van de gezondheidswerker drie families tot het christendom bekeerd. De drie families zijn begonnen met bidden en Bijbelstudie in het geheim in een kamertje, en het zaadje van het christendom is geplant. Nadat de gezondheidswerker het gebied had verlaten, bleven de mensen in het geheim bidden en samenkomen. Toen de extremistische moslims erachter kwamen dat er christenen in het gebied waren, begonnen ze tegenstand. De bekeerde christenen kregen te maken met veel uitdagingen van de moslimburen. Maar hieruit is toch een kleine kerk ontstaan.

Activiteiten

Addis Alem Foundation en Addis Alem Ministry zijn in 2020 gestart met het bouwen van klaslokalen met financiële steun van de Nederlandse organisatie Woord&Daad. Deze kleine school is eigendom van de lokale protestantse kerk Kale Hiwot Church (KHC) in het dorp Senbete Shala. Dit schooltje heeft twee hoofddoelen. Ten eerste wil de lokale kerk dit gebruiken om kinderen in aanraking te laten komen met het evangelie. Ten tweede is deze school bedoeld om kwaliteitsonderwijs aan te bieden aan kinderen die anders geen mogelijkheden hebben om naar school te gaan. De school wordt bestuurd door een commissie die is gevormd vanuit de lokale gemeente. Een ouderraad adviseert deze commissie.

Resultaat

Wij ondersteunden in schooljaar 2022-2023 de school met zo’n 300 schoolkinderen. Hiervoor hebben we onder andere gezorgd voor goed meubilair en elektra, de aanschaf van kwalitatief goed lesmateriaal en training van de leraren.

Plan

De kerk heeft plannen om deze school uit te breiden en om kwaliteitsonderwijs aan te blijven bieden aan de gemeenschap. Het komende schooljaar wil de school zo’n 320 kinderen selecteren om een kans te geven voor gratis onderwijs.

Shala Senbete
320 leerlingen
2020 – …
€12.115 per jaar

Steun dit project!

Uw ondersteuning, vooral als die zich uitstrekt over meerdere jaren, maakt het mogelijk om het leven van een kind (en daarmee de toekomst) drastisch te veranderen! Download ons projectplan, deel het met uw netwerk, en steun ons met uw gift!

Totaal