Onderwijsondersteuning

Veel kinderen kunnen in Ethiopië niet naar school, omdat het voor ouders niet te betalen is. Kinderen hebben de toekomst, en daarom vinden wij dat onderwijs bereikbaar moet zijn voor elk kind.

1800

Achtergrond

In Ethiopië wordt het onderwijs grotendeels gereguleerd door de overheid. Kinderen krijgen vanaf hun 7e levensjaar verplicht 6 jaar lager onderwijs (grade 1-6). Daarna volgt 2 jaar lagere school (grade 7-8) en 4 jaar middelbare school (grade 9-12). Hierna kunnen studenten doorstuderen op het hoger onderwijs.

Ondanks de leerplicht in het lager onderwijs gaan er weinig kinderen naar school. De grootste reden ervoor is armoede. Ouders moeten het schoolgeld voor een heel jaar aan het begin van het jaar betalen, maar omdat ouders er praktisch niet aan toe komen om ervoor te sparen, is het voor kinderen onmogelijk om naar school te gaan.

Vanwege diezelfde armoede is het onvermijdelijk dat kinderen op het land werken, hout sprokkelen, op jongere kinderen passen, en andere bezigheden hebben. In praktijk blijkt dat het volgen van lager onderwijs nauwelijks meer inkomensmogelijkheden geeft dan geen onderwijs, dus is de prikkel om dat essentiële deel van de schoolloopbaan te volgen nagenoeg niet voelbaar.

En dáár ontstaat de vicieuze cirkel. Want zonder dat elementaire onderwijs is het moeilijk om in te stromen in hogere vormen van scholing, missen kinderen basale vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en lezen, en wordt achterstand in ontwikkeling geboren.

Activiteiten

Om het tij waar mogelijk te keren, zoeken wij naar fondsen om onderwijs bereikbaarder te maken voor kinderen. Door nauwere samenwerking en afspraken te maken met scholen kunnen we kansarme kinderen plaatsen op scholen, ze voorzien van leermiddelen en kleding.

Resultaat

Wij ondersteunden in schooljaar 2022-2023 zo’n 150 schoolkinderen. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen. Allereerst moet voor elk kind jaarlijks schoolgeld worden betaald, om toegang te krijgen tot overheidsscholen. Daarnaast wordt voor een groep kinderen bovenop het schoolgeld een uniform, boeken, een schooltas, schoenen en schrijfmateriaal verstrekt.

Plan

Graag breiden we de steun aan schoolkinderen uit, en zoeken we naar manieren om 1-op-1 kindsponsoring mogelijk te maken.

Partners

Steun dit project!

Mocht u geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van één of meerdere schoolkinderen, neem dan contact met ons op. Uw ondersteuning, vooral als die zich uitstrekt over meerdere jaren, maakt het mogelijk om het leven van een kind (en daarmee de toekomst) drastisch te veranderen!

Totaal