Studiebeurs voor theologiestudenten

Ondanks laag kennisniveau op het gebied van Bijbelkennis en ethische vorming is er een groot tekort aan mogelijkheden om theologisch onderwijs te volgen vanuit het platteland.

Om meer ondergrond te brengen in het onderwijs wat lokale predikanten en evangelisten brengen, stelt Addis Alem een studiebeurs beschikbaar. Deze kans wordt gegeven aan predikanten en evangelisten die fulltime werkzaam zijn binnen een lokale kerk en zelf geen mogelijkheid hebben om theologisch onderwijs te volgen. In discussie met de studenten en met de lokale kerk waaraan zij verbonden zijn, wordt een bijbelgetrouwe bijbelschool of seminarie geselecteerd waaraan een 2- of 3 jarige opleiding kan worden gevolgd.