Toerusting kerkleiders

Ondanks laag kennisniveau op het gebied van Bijbelkennis en christelijke ethiek is er een groot tekort aan trainingen op het platteland in Ethiopië en is er ook geen beschikking tot goede praktische theologische literatuur.

1800

Kerkleiders, predikanten en evangelisten van het platteland in Ethiopië worden door Addis Alem getraind tijdens een 2-daagse training. Hiermee willen we deze dienaren toerusten van om ze zo uit te rusten voor de uitbreiding van Gods’ Koninkrijk. De volgende activiteiten doen we met deze trainingen:

• Het voorbereiden en distribueren van materialen voor evangelisatie en Bijbelstudie
• Het verstrekken van een 2-daagse training (8 trainingen in een jaar) op onderwerpen zoals het gebruik van catechismussen, kerkelijk leiderschap, belang van het focussen op verschillende doelgroepen, dwalingen in de kerken en dergelijke
• Het verstrekken van commentaren op de Bijbel
• Het evalueren en mogelijk een follow-up training