Vaardigheidstrainingen

Om de mensen een kans te geven om een duurzame bron van inkomsten te hebben, worden er op allerlei gebied trainingen georganiseerd. Hiermee ontwikkelen ze vaardigheden om allerlei producten te kunnen maken, die ze op de markt, in hun buurt of via onze shop kunnen verkopen.

5200

Achtergrond

In veel gebieden in Ethiopië heerst grote armoede. Droogte en werkloosheid zijn daar twee grote oorzaken van. Omdat in Ethiopië een cultuur heerst van óf werken, óf voor de kinderen zorgen, hebben moeders het zwaar. Flexibel of part-time werken is in veel gevallen onmogelijk, terwijl de kosten voor onderkomen en levensonderhoud wel doorgaan. Daarom is gezocht naar een manier voor vrouwen en mannen om in de tijd die ze beschikbaar hebben producten te maken.

De laatste jaren is er veel gewerkt aan een trainingsprogramma voor de productie van Sendedo manden, die we nu ook in verschillende rurale gebieden geven. Daarnaast hebben we verschillende trainingen op het gebied van houtbewerking, textiel en sieraden. Deze laatste trainingen geven we in ons inloophuis in Dukem.

De producten die cursisten maken, kunnen ze aan ons verkopen, zodat ze hiermee inkomsten genereren voor hun levensonderhoud. Tegelijkertijd verkopen wij de producten weer door in de shop, waarmee we de winst terug laten vloeien in het trainingsproject. Hierdoor hebben we een manier gevonden om een eigen project beginnend zelfvoorzienend te maken. Echter, voor verschillende trainingen, die op het platteland worden gegeven, is brandstof, gereedschappen en cursusmateriaal nog steeds een grote kostenpost.

Activiteitenplan

Addis Alem is in de eerste plaats actief onder kansarme naaste. Veel trainingen worden aangeboden aan kwetsbare mensen, die weinig tot geen ervaring hebben in het werk. Ook komt allerhande gedrags- en gezinsproblematiek aan de orde, zodat we ook hierin ondersteuning kunnen bieden.

Voor de komende jaren hebben we ons als doel gesteld:

5 locaties
35 per jaar
2014 – …
€18.000 per jaar

Resultaten

In 2022 zijn er meer cursussen gegeven dan verwacht. Maar liefst 37 mensen hebben een vaardigheidstraining bij ons gevolgd, in naaien, manden maken of houtbewerking.

Steun dit project!

Wilt u onze trainingen een boost geven? Dat zouden wij geweldig vinden! Vul dan hieronder het formulier in.

Totaal