Schoolproject Shala Senbete

Veel kinderen kunnen in Ethiopië niet naar school, omdat het voor ouders niet te betalen is. Kinderen hebben de toekomst, en daarom vinden wij dat onderwijs bereikbaar moet zijn voor elk kind. Zo ook in Shala, een zeer kwetsbaar gebied waar we de enige christelijke school in de regio ondersteunen.

12115
11135
(meer…)

Ontwikkeling theologische bibliotheken

In ons kantoor in Debre Zeyt en op andere plaatsen zijn we bezig met het opbouwen van een bibliotheek met gedoneerde, vertaalde theologische werken. Deze worden gebruikt door onze trainers, kerkleiders en tijdens cursussen, om meer kennis op te doen over het christelijk geloof, bijbeluitleg en toerusting.

100
(meer…)

Mobiele Bijbelschool

Goed Bijbelonderwijs is van levensbelang. In veel gebieden is het bouwen en onderhouden van een schoolgebouw niet mogelijk. Ook is het vaak onmogelijk om studenten naar school te sturen vanwege de afstand of omdat er geen geld voor is.

3660
(meer…)

Vaardigheidstrainingen

Om de mensen een kans te geven om een duurzame bron van inkomsten te hebben, worden er op allerlei gebied trainingen georganiseerd. Hiermee ontwikkelen ze vaardigheden om allerlei producten te kunnen maken, die ze op de markt, in hun buurt of via onze shop kunnen verkopen.

5200
(meer…)
Sendedo production

Addis Alem Handmade

Al onze producten vertellen een verhaal. Het is het verhaal van vooruit willen komen. Het verhaal van zorgen voor het inkomen van morgen. Zorgen voor het welzijn van de jeugd, die een beter leven moet hebben dan de generatie van nu. Onze producten worden door vaardige mannen- en vrouwenhanden in verschillende huizen in Ethiopië gemaakt. En in onze werkplaatsen.

(meer…)

Dagopvang voor gehandicapte kinderen

In september 2019 zijn wij van start gegaan met een klasje voor gehandicapte kinderen. Vier ochtenden in de week komen er kinderen het inloophuis in Dukem om les te krijgen. Deze kinderen komen uit arme gezinnen en hebben te weinig mogelijkheden om het reguliere onderwijs te volgen.

0
(meer…)

Kleinschalige noodhulp

Door de soms barre woonomstandigheden en slechte hygiëne krijgen we te maken met de meest diverse hulpvragen. Die variëren van het verstrekken van een set kleren tot vervoer naar een ziekenhuis, financiële hulp bij een operatie, enzovoorts.

50
(meer…)

Ontwikkeling studiemateriaal

Door de christelijke geschiedenis van Nederland is er veel christelijke literatuur beschikbaar in Nederland. We vinden het daarom heel gewoon dat er genoeg materialen zijn voor bijbelstudie, catechisatie en onderwijs aan nieuw-gelovigen.

10000
(meer…)

Studiebeurs voor theologiestudenten

Vanwege het lage kennisniveau op het gebied van Bijbelkennis en ethische vorming is er een groot tekort aan mogelijkheden om theologisch onderwijs te volgen vanuit het platteland. Wij willen hier met onze parters verandering in brengen.

20 studenten
40 studenten
60 studenten
80 studenten
100 studenten
15000
(meer…)

Onderwijsondersteuning

Veel kinderen kunnen in Ethiopië niet naar school, omdat het voor ouders niet te betalen is. Kinderen hebben de toekomst, en daarom vinden wij dat onderwijs bereikbaar moet zijn voor elk kind.

1800
(meer…)

Training zondagsschoolleiders

Binnen lokale kerken in Ethiopië is er weinig aandacht voor kinderen in de kerk. Ook is er weinig ervaring en capaciteit bij de onderwijzers van kinderen. Door de weinig aandacht bij de lokale kerken voor kinderen, is er ook weinig budget voor kinderprogramma’s binnen het programma van de kerk.

1800
(meer…)

Toerusting kerkleiders

Ondanks laag kennisniveau op het gebied van Bijbelkennis en christelijke ethiek is er een groot tekort aan trainingen op het platteland in Ethiopië en is er ook geen beschikking tot goede praktische theologische literatuur.

1800
(meer…)

Kinderbijbelproject “Kijk en Luister”

Begin 2017 is Stichting Addis Alem begonnen met de vertaling van de kinderbijbel ‘Kijk en luister’ van Laura Zwoferink in het Amhaars. Kinderen hebben de toekomst, en daarom is het vertellen van het Evangelie op kinderniveau broodnodig.

1800
(meer…)

Bijbelverspreiding

Door een groeiend aantal protestantse christenen in Ethiopië groeit ook de vraag naar Bijbels. Ook door studenten.

20000
(meer…)