Rehabilitatie gezin Genet (I)

Genet, de moeder van Fikir(12 jaar) en Hiwot(6 jaar) , werd plotseling ernstig ziek en raakte halfzijdig verlamd. Ze kon niet meer voor hun zorgen en Fikir, de oudste, kookte het eten, gaf haar moeder te eten, waste de kleren enzovoorts. Tot ze op een dag geen eten meer hadden en ze bij een buurvrouw om brood vroegen. De buurvrouw ontfermde zich over het gezinnetje en riep de hulp in van Marjan en Belinda die in haar wijk andere mensen hielpen. De kinderen werden ondergebracht in andere gezinnen om de moeder te ontlasten en een veilige situatie te creeeren voor de kinderen. Jammer genoeg kwamen we er achter dat de kinderen meer als werkster werden gebruikt dan dat men voor hen zorgden. De meisjes misten elkaar erg, vooral Hiwot mistte haar moeder en zus. Ook Genet huilde veel om haar dochters en vroeg naar ze. Fikir ging niet meer naar school en werd steeds zwijgzamer over de situatie waarin ze verkeerde.
Met hulp van een Ethiopische vrouw kwamen we in contact met het meisje en konden we haar wat vragen stellen. Ook zijn we gaan kijken bij Genet, de moeder van Fikir en Hiwot. Ze woont in een heel klein hokje, waar ze gratis mogen wonen maar binnenkort uit moeten omdat de huisbaas een huis gaat bouwen op zijn land. Als onze ogen gewend zijn aan het donker zien we dat Genet op een dekentje op de grond ligt, en in een hoekje staan wat schaarzame spulletjes. Er is geen toilethokje te vinden, het hokje van 1,5 bij 1,5 meter is het enigste wat ze hebben. Genet probeert te praten maar het kost haar nog veel moeite. Extra begeleiding en (fysio)oefeningen voor haar zou ook niet verkeerd zijn. De man van Genet kwam ook om het hoekje kijken, Genet is sinds vier jaar met hem, dus hij is niet de vader van de twee dochters. Hij doet af en toe dagwerk, maar nu zijn vrouw hulpbehoevend is, is hij veelal thuis om voor haar te zorgen. Thuiszorg kent men hier jammergenoeg niet.
Nadat we als team hebben vergaderd over deze moeilijke situatie, hebben we besloten hun op te nemen in het noodhulp programma. We gaan proberen het gezin te rehabiliteren, dat ze weer bij elkaar kunnen wonen in een betere leefomgeving en situatie. We gaan met behulp van de buurvrouw (die al langere tijd van Belinda geld kreeg om eten te koken voor Genet en heel veel helpt), een beter huur huisje zoeken en dan kopen we direct twee matrassen, een bed, kussens, beddelakens en warme dekens. De Ethiopische vrouw die al eerder had geholpen in deze situatie gaat zorgen dat de kinderen uit de gezinnen weer thuis komen wonen, de buurvrouw biedt aan dat ze tijdelijk bij haar mogen wonen als overbruggingsperiode. De kinderen kunnen dan weer naar school waar ze vroeger ook heen gingen, in hun oude vertrouwde omgeving. We hopen dat Genet ook beter opknapt als haar kinderen weer in haar buurt zijn.