Trainingen op het platteland

Ethiopië is vanouds een christelijk land met een eigen kerkelijk structuur, de Ethiopisch Orthodoxe Kerk. In de afgelopen 30 jaar is het percentage protestantse kerken erg gegroeid. Helaas zien we in de lokale kerken waarmee we contact hebben, dat er erg weinig basis is qua kennis en doctrine. Veel kerkleiders gaan mee met charismatische stromingen waarbij ze Gods Woord als basis vergeten. Zeker op het platteland is het kennisniveau erg laag. Ook wordt het platteland vaak vergeten wanneer er trainingen worden gegeven.

In de afgelopen tijd hebben we verschillende trainingen mogen geven aan kerkleiders, dominees, evangelisten en ook aan zondagsschoolmedewerkers. We proberen bijna altijd te focussen op kerken op het platteland. We willen geen kerken uitsluiten van de trainingen, zodat er kerkleiders participeren met uiteenlopende achtergronden. Zo trainen we dominees en evangelisten vanuit Lutherse kerken, Menonieten, Pinkstergemeentes, Presbyteriaanse kerken en nog veel meer.

Tijdens de trainingen behandelen we onderwerpen zoals het gebruik van catechismussen, kerkelijk leiderschap, belang van het focussen op verschillende doelgroepen, dwalingen in de kerken en dergelijke. Verschillende onderwerpen kunnen we zelf behandelen met onze medewerker Zelalem en Pim en voor andere onderwerpen nodigen we externe trainers uit, die een Bijbelgetrouwe visie hebben. Op deze manier mochten we in de afgelopen 6 maanden 5 trainingen geven voor kerkleiders en 2 trainingen voor zondagsschoolmedewerkers.

IMG_0915.JPG

We zien dat de trainingen effect hebben op de manier waarop de dominees en evangelisten hun werk doen. Maar ook komen we er steeds meer achter hoe een honger er is naar Bijbelgetrouw onderwijs en training. Vooral vanaf het platteland komen er steeds meer aanvragen voor trainingen. Daarom willen we graag meer trainingen geven in het komende jaar. Vind u dit werk ook belangrijk? Steun dit doormiddel van gebed en financieel support.