Vertaalwerk: correctie en puntjes op de i

De laatste tijd zijn we onder andere bezig geweest met de correctie van de vertaling van ‘De Good Artist’. Het is een mooi, klein boekje met duidelijke plaatjes over iemand die goed kon tekenen en op een dag begon met iets moois te tekenen op een leeg blad. Hij tekende dieren, planten en bomen en als laatst tekende hij mensen. Maar aan 1 ding mochten ze niet aanzitten: de verboden verfpot…

Tot op een dag ze daar toch aanzaten en toen verpestte de hele tekening. De mensen zaten onder de verfvlekken en niemand kon die vlekken afwassen. Tot de goede tekenaar een nieuw iemand tekende: de zoon van de tekenaar, zonder vlekken, en die werd bespot en gedood door de mensen in de tekening. Maar omdat het zijn eigen vlekken niet waren kon de zoon opnieuw getekend worden. En hij kon de vlekken van de mensen wegwassen.

En zo gaat het verhaal verder. Niet als zijnde de Bijbel, maar als soort gelijkenis en als beeldend materiaal om het Evangelie uit te leggen. Het is ook bedoeld als evangelisatie middel. Om de Amhaarse vertaling zo dicht mogelijk bij de eigenlijke tekst van het boekje te houden en de boodschap duidelijk over te laten komen heb ik hem samen met Zelalem gecheckt en gecorrigeerd. Het is mooi om een schakel in dit proces te mogen zijn. Omdat ik de Amhaarse taal beheers en kan lezen (vooral het kinderlijke niveau) is het goed om mee te kijken hierin.

Opnieuw werd ik geconfronteerd met het feit dat de meeste vertalers puur tekst vertalen en niet het doel of de doelgroep van het te vertalen materiaal voor ogen houden. Vaak wordt ook tekst samengevat, en soms zo vertaald dat het zijn doel mist. Dat vind ik persoonlijk heel erg en dat is een drijfveer geworden om vertalingen zo dicht mogelijk bij de ‘grondtekst’ te houden en de juiste woorden in het Amhaars ervoor te zoeken zodat de boodschap goed en helder overkomt.

Vooral voor kinderen is het belangrijk alles eenvoudig te houden, zoals we bij de Kijk en Luister Bijbel ook gedaan hebben. Vaak maak ik er opmerkingen bij en ga ik erna met Zelalem en Blen er nog een keer doorheen en zo komen we tot de juiste opzet van een zin of stuk tekst. Het is een mooi proces en we genieten er ook van. Vooral als ik dan zoals vanavond het document nog eens rustig doorlees, dan ben ik dankbaar dat God ons helpt hierin! Het is uiteindelijk allemaal om mensen de weg tot God te mogen wijzen, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk!

Al snel kregen we van CityBible al een digitaal voorbeeld van het boekje met de Amhaarse tekst. Dat is zo mooi om te zien! We hopen dat we snel deze materialen tot onze beschikking hebben om het te kunnen gebruiken in het evangelisatiewerk! Zo hebben we ook afgelopen weken de vertaling van de Kijk- en Luister Bijbel afgerond, echt de puntjes op de I zoals dat heet. De opmaak, punten en komma’s, zinsindelingen enzovoorts zijn nu helemaal netjes en nu wordt het bestand via onze stichting in Nederland drukklaar gemaakt. We blijven u/jouw op de hoogte houden! Inmiddels zijn er ook contacten hier met een Bijbel literatuur organisatie die de Kinderbijbels wellicht zou kunnen importeren. Bidt u mee dat dit een spoedig vervolg mag hebben?