Vrouwen kerst conferentie

In Ethiopie vierden we iets later kerst dan in Nederland. Hier was het weekend van 7 januari kerstfeest. Naar aanleiding van kerstfeest organiseerden we een vrouwen conferentie. Hierbij hebben via de lokale kerken vrouwen uitgenodigd, die op sociaal, economisch of geestelijk gebied extra hulp en begeleiding nodig hebben. Meer dan 60 vrouwen kwamen! Dat was erg bijzonder. We konden gelijk fijn gebruik maken van de nieuwe tukel op de compound en ook staan er grote bomen op de compound waardoor er voldoende schaduw was. Al lang hadden we het erover om de geslachtslijn van de Heere Jezus uit Mattheus 1, en dan vooral de vrouwen die hierin benoemd staan, te behandelen. De levens en de verhalen rondom deze vrouwen (Thamar, Rachab, Ruth, Bathseba, Maria) zijn situaties die ook nu in het dagelijkse leven spelen. De pijn, schaamte, verdriet zijn herkenbaar. Het bijzondere is dat de volheid en grootheid van Gods genade hierin zo duidelijk naar voren komt. En dat mochten we meegeven aan de vrouwen. In welke situatie ze zich dan ook bevinden, God is genadig. De Heere Jezus is niet gekomen om te oordelen, maar om zondaars zalig te maken!
Op de foto een kleine impressie van het programma. Ons team wat druk aan het werk is in de keuken. Met het meegeven van de Bijbelse boodschap stonden we als vrouwelijke leden van het team voorin (Aster, Blen, Bakalu, Lieneke een Nederlandse vrouw die mee hielp, Gerdine, Meseret en Blen). Zelalem en Meseret vertelden per vrouw van Jezus’ geslachtslijn hun levensverhaal vanuit de ‘ik’-vorm, en gekoppeld aan de vrouw stapten we één voor één naar voren. Aan het eind stonden we als zes vrouwen op een rij (we noemden Eva eerst als eerste vrouw toen alles nog perfect was en er geen zonde, schaamte of verdriet bestond), en lieten zo stuk voor stuk Gods genade zien, eindigend bij de geboorte van de Heere Jezus. We hopen dat de vrouwen dit niet snel zullen vergeten, de grootte en waarde van het kerstevangelie mogen ervaren, en hun levens en harten tot God mogen keren om Gods rijke genade te ontvangen!