In Memoriam: Hannah Nijsse

Op 10 augustus jongstleden werden wij opgeschrikt door het bericht over het overlijden van Hannah als gevolg van het tragische ongeluk tijdens haar vakantie. Hannah betekende veel voor Addis Alem.

In meerdere reizen legde ze contact met het team van Addis Alem in Ethiopië, en gaf ze vorm en inhoud aan trainingen voor onder andere de Mobiele Bijbelschool.

Hannah had een grote plaats in harten van onze medewerkers. Solomon werkte graag met haar samen in de houtbewerking, Birtukan en Zelalem werden door haar geholpen, en ze paste regelmatig op de kinderen van familie Marijs.

Pim en Gerdine: “Hannah was een bijzondere, lieve, enthousiaste meid, nog vol in het leven. Ze kwam voor het eerst in 2019 in Ethiopië en sindsdien was ze onderdeel van de Addis Alem familie. Ze heeft veel voor de organisatie gedaan en Ethiopische levens aangeraakt. Ze had een grote betrokkenheid op het kinderwerk en de verspreiding van het Evangelie. Het was haar wens om God te dienen op de manier en plaats waar Hij haar hebben wilde. Daar was ze naar op zoek, stap voor stap volgend. Wie had kunnen denken dat Hij de beste plek nu al voor haar klaar had?!”

In een bijzonder herdenkingsmoment heeft het team afgelopen week op Ethiopische wijze stilgestaan bij het overlijden van Hannah. Alhoewel het verdriet groot was, is het een grote troost dat ze nu bij haar Hemelse Vader mag zijn. Haar werk op aarde is klaar. Al blijft de pijn van het verlies, het werk gaat door.

Het bestuur van Stichting Addis Alem heeft een rouwadvertentie geplaatst. Treffend is de belofte die de Heere Jezus ons heeft gegeven: “En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar, Ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen.”

Stichting Addis Alem wenst de familie, vrienden en alle betrokkenen van harte Gods nabijheid toe.