Tienermoeder met ondervoede baby

Tijdens ons bezoek aan Senbette Shalla kwam er een oudere moeder met haar dochter van zestien jaar naar ons toe. De dochter was een jaar geleden getrouwd met een moslim die beloofde christen te worden, maar in plaats daarvan zijn vrouw emotioneel misbruikte. Op een gegeven moment werd dit haar teveel. Ze liet haar pasgeboren […]

Afgestudeerde theologiestudenten in Gambela

Na een aantal jaren van theologiestudie mochten deze negen studenten dit jaar afstuderen. Vier bachelorstudenten behaalden hun vierjarige opleiding af en de anderen rondden een driejarige studie met succes af. Voor Gambela, West Ethiopië, is dat een enorm verheugend feit omdat er maar een klein aantal dominees zijn die ook werkelijk een theologiestudie hebben gehad. […]

Huis opknappen in Shalla

Eén blik op de foto’s zegt waarschijnlijk al genoeg over de toestand waarin deze familie, in het door hongersnoden geteisterde gebied Shalla, leeft… Moeder doet haar best voldoende inkomen te genereren door graan te verbouwen op hun stukje land. Dat kan maar één keer per jaar in de regentijd. Daarnaast probeert ze te doen wat […]