Afgestudeerde theologiestudenten in Gambela

Na een aantal jaren van theologiestudie mochten deze negen studenten dit jaar afstuderen. Vier bachelorstudenten behaalden hun vierjarige opleiding af en de anderen rondden een driejarige studie met succes af. Voor Gambela, West Ethiopië, is dat een enorm verheugend feit omdat er maar een klein aantal dominees zijn die ook werkelijk een theologiestudie hebben gehad. U kunt begrijpen dat het erg belangrijk is voor de kerkopbouw en kerkplanting dat er dominees zijn die meer onderbouwd zijn in hun theologische kennis, het helpt hen om sterker te staan tegen allerlei nieuwe invloeden en leringen die niet Bijbels gegrond zijn. De studenten werden gesponsord door Double Key Foundation via Addis Alem Ministry en begeleid door Pim en Zelalem.

Pim en Zelalem waren dankbaar dat ze deze viering konden bijwonen in Gambela. Ze verzorgden ook een training en woonden een training bij van twee van de lokale trainers voor het NET-Foundation programma in Gambela.

We bidden de nieuwe dominees Gods zegen toe en de hulp van de Heilige Geest, in het mooie maar ook zware werk wat hen te wachten staat!

Pim en Gerdine Marijs