Bijeenkomst met theologie-studenten

Aan het einde van het schooljaar van veel van de theologie-studenten werden ze uitgenodigd in ons centrum voor een weekend. Tijdens het weekend was er veel ruimte voor het delen van ervaringen, hebben we een aantal trainingen gegeven en was er tijd voor het vieren van de studenten die hun diploma hebben gehaald.
Een aantal van de studenten zijn dit jaar afgestudeerd en anderen moeten nog een aantal jaren. Zo zijn er twee studenten uit Gambella afgestudeerd op de Lutherse seminarie en ook was er een student die klaar is met de opleiding aan een bijbelschool in Debre Zeit.
Op zaterdag hebben we verschillende onderwerpen behandeld, zoals bijbels leiderschap gekoppeld aan discipelschap en het belang van een leven afhankelijk van de Heilige Geest. Ook hebben we verschillende materialen geintroduceerd die we als Addis Alem hebben ontwikkeld en vertaald. Verder was er veel discussie en werden ervaringen gedeeld op het gebied van de relatie tussen de cultuur en het christelijke geloofsleven. Als laatste hebben we een inventarisatie gedaan van de problemen die de kerkleiders het meest tegenkomen in hun werk in de lokale kerken. Elke keer voelen we weer hoe groot de nood is in de lokale kerken, als het gaat om valse leraren, de motivaties die mensen leidt om nieuwe kerken te starten, het welvaarts-evangelie en noem het maar op.
We hopen met dit programma een klein stukje te mogen meehelpen in het toerusten van toekomstige dominees, evangelisten en zendelingen.