Bureaucratie en het opbouwen van relaties

Nu we hier in Ethiopië sinds begin dit jaar een licentie hebben, komt er steeds meer papierwerk bij kijken. Zo zijn we bezig geweest met de werkvergunning onder de NGO en zijn we op dit moment bezig met het aanvragen van de verblijfsvergunningen. Door corona zijn die processen erg vertraagd, maar gelukkig zijn de overheidsmederwerkers flexibeler hierdoor. Nadat we het coronanoodhulpproject hadden afgerond, werd het tijd om onze basisprojectplannen te laten goedkeuren bij de lokale overheid. Dit proposal bestaat onder andere uit de volgende activiteiten; de vrouwengroepen, onderwijsondersteuning voor kinderen, dagopvang voor gehandicapte kinderen en noodhulp. Deze activiteiten voeren we met het team uit vanuit de inloophuizen in Dukem en in Debre Zeit. De projectplannen hebben we bij het gemeentehuis van Dukem en Debre Zeit ingeleverd waar men ze heeft doorgelezen. Na verschillende commentaren en aanpassingen van de plannen en meer dan zes bezoeken aan het gemeentehuis, werden de plannen goedgekeurd. Een week erna kregen we al bezoek van een medewerker van het gemeentehuis die het inloophuis in Dukem wilde zien en wilde doorpraten over de activiteiten. Gelukkig was het een erg goed en positief bezoek en kunnen we stapje voor stapje een relatie gaan opbouwen met de lokale overheden. Dit zal heel belangrijk zijn, omdat vaak de snelheid van de officiële processen afhangt van de relatie die je hebt met de overheden.

Pim Marijs