Achter de schermen – vanuit het bestuur

Sinds Addis Alem een NGO (niet -gouvernementele organisatie) is geworden, is er veel veranderd. Zoals jullie misschien weten was het al enige tijd een grote wens van Pim en Gerdine om voor hun werk in Ethiopië wat meer formele status te verkrijgen. Wat voor ons gewoon is – een verblijfsvergunning – is in Afrika de basis van je werk. Door middel van die NGO is de formele grondslag daarvoor gelegd.

Eén van de zaken die daaruit voortvloeien is de vorming van een stichting met een bestuur. Het is mij een genoegen om de namen en functies van de bestuurders hier te noemen.
Wim van Kempen – voorzitter
Anneleen Hubregtse – secretaris
Hennie Kuijt – penningmeester
Rijndert Wassink – algemeen adjunct
John Boogaard – coördinator thuisfront en fondswerving
Judith Boogaard – publiciteit en communicatie en webshop
Via de website hebben zij zich al gemeld. Samen willen wij ons -onder de zegen van de Heere- inspannen voor het werk van familie Marijs. We hopen daar regelmatig wat over te vertellen onder andere door deze digitale nieuwsbrieven.

Na de corona?
De afgelopen maanden zijn voor Pim en Gerdine heel zwaar geweest. De start van de NGO met al zijn problemen en formaliteiten was lastig. En toen zij hun werkplan wilden gaan uitvoeren, kwam het virus met zijn lockdown. Dit gaf grote zorgen voor veel mensen in hun omgeving. Er was geen keus: werkplan of noodhulp. Ze zijn voortvarend hulp gaan bieden. Dat kon ook. Er is voor het ‘coronaproject’ veel financiële steun geboden. Hartelijk dank daarvoor.

Er is in goede samenwerking met de lokale overheden en de plaatselijke kerken een goed systeem van hulpverlening opgezet. En het werkte. Zwaar? Nou ja, Pim heeft met de medewerkers heel wat gesjouwd. Maar wat echt zwaar was, is dit. Na de uitdeling van leefgoederen mensen ontmoeten die ook niets meer hadden om te eten. Honger kun je aan de ogen zien!

Nu even terug naar de NGO. Het werk van zo’n organisatie vraagt planning, inzet en evaluatie. Wij waren zeer verblijd om van Pim twee goede evaluaties te ontvangen. Eén over alles wat er aan noodhulp is gedaan en daarnaast een helder overzicht van datgene wat goed ging (dat was veel!) en ook van dat wat beter had gekund. Een leerproces voor het hele team. Mooi!

Maar… het laatste deel van het tweede verslag bevat de vraag: en hoe nu verder. Er is nog steeds honger en bittere armoede. Maar zo zegt het team, doorgaan op dezelfde manier is om meerdere redenen niet goed. Maar wat dan te doen. Dat is nu onderwerp van gesprek.
Laten we met hen bidden om wijsheid.

Wim van Kempen
Voorzitter