Ethiopisch nieuwjaar met de allerarmsten

De kalender in Ethiopië verschilt van de onze. Zo komt het dat op ‘onze’ 11 september in Ethiopië nieuwjaarsdag wordt gevierd. Een feestdag. En om die voor 140 arme gezinnen ook een feestdag werd.

Samen met een aantal vrijwilligers en ons lokale team werden pakketten uitgedeeld met daarin olie, meel, yoghurt, melk en kaas, die gesponsord werden door bedrijven. Ook werden er kippen uitgedeeld, waardoor de gezinnen tijdens nieuwjaar Doro Wot kunnen eten, een traditioneel gerecht op feestdagen.

De Ethiopische bevolking is begonnen aan een jaar vol onzekerheden. Hoe zal de aanvoer van graan gaan, in deze tijd? Hoe worden miljoenen hongerige monden gevuld, nu oogsten vanwege enorme droogte te weinig opleveren? Hoe moet ik, nu alle prijzen stijgen, en de inflatie torenhoog is, mijn kinderen voorzien van kleren en schoenen? Moet ik mijn huis uit, als de huur nog verder stijgt? Dit zijn voor steeds meer mensen, reële vragen.

Wij proberen, met uw onmisbare steun, samen met deze mensen antwoorden te vinden. Dat gaat vaak samen met het verlenen van noodhulp, medische zorg of zeer beperkte financiële steun, maar ook door ondersteuning in onderwijs, het scheppen van werkgelegenheid, of een training.

Bovenal echter geven wij invulling aan onze opdracht door het beeld in ons logo in praktijk te brengen. De handen uitstrekken naar Boven, vanwaar onze Hulp komt. Dan kunnen we pas echt uitdelen van wat we ontvangen hebben.