Het corona noodproject

Zes maanden geleden toen de coronacrisis begon, hebben we als organisatie een noodproject opgezet om de mensen te helpen die het meest geraakt zijn door de gevolgen van de crisis. Binnen dit project is gewerkt aan bewustwording en instructie over het virus. Ook hebben we hygiënematerialen verspreid. Doordat we er achter kwamen dat veel mensen hun baan verloren en niet genoeg geld hadden voor het kopen van hun basisbehoeften, zijn we begonnen met het verspreiden van voedselpakketten. Elke twee weken is een pakket samengesteld met een waarde van zo’n zeven euro. Een pakket bestond uit basisvoedselproducten. Uiteindelijk hebben we 710 families blij kunnen maken met een regelmatig voedselpakket.

Omdat dit was ontwikkeld als noodprogramma, hadden we een maximale tijd gezet van zes maanden. Na deze zes maanden hebben we het programma geëvalueerd. De belangrijkste conclusie was dat we de noodhulp niet konden voortzetten. Er bestaat dan namelijk een grote kans dat mensen afhankelijk zullen raken van de hulp. Verder zien we dat de nood nog zeker niet weg is, al is het minder urgent geworden. Als team hebben we daarom besloten om na dit noodproject een project te ontwikkelen wat zich richt op het minder kwetsbaar maken van de mensen. Zo worden de families beter bestand tegen problemen in de toekomst. We willen ons binnen dit project richten op hulp voor onderwijs, huisvesting, medische ondersteuning etcetera.

Wilt u ons helpen de meest kwetsbare mensen te ondersteunen? Neem gerust contact met ons op.

Pim en Gerdine Marijs