Namens het bestuur

Beste lezer,

Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen heeft het werk van onze stichting in Nederland de afgelopen periode grotendeels stil gelegen i.v.m. Covid-19. Inmiddels zijn er weer mogelijkheden om met elkaar te vergaderen en kan het werk grotendeels weer opgepakt worden. Als bestuur bezinnen we ons op de vraag hoe we in deze tijd de achterban in Nederland kunnen bereiken en welke activiteiten er mogelijk zijn. In Ethiopië daarentegen was het als een rollercoaster. Noodhulp nam een enorme vlucht. Vele mensen leden en lijden nog steeds honger. De nood van de allerarmste en kwetsbaarste mensen is groot. Het werk veranderde daardoor voor Pim en Gerdine. Momenteel zijn ze veelal bezig met het lenigen van de primaire levensbehoeften.

Door de corona-crisis kunnen sommige acties niet uitgevoerd worden en dat betekent vermindering van inkomsten voor de stichting terwijl er juist meer middelen nodig zijn. Wij vragen of u deze periode ook aan Addis Alem wil denken.

We hopen dat u deze nieuwsbrief zult lezen. We vragen u of u de stichting met gebed en gave wilt ondersteunen.

Anneleen Hubregtse