Selectie voor voedseldistributie, een kijkje achter de schermen

Het is niet zo eenvoudig als het klinkt: selecteren van gezinnen die noodhulp het hardst nodig hebben. De vraag is groot, sommige kebele’s (wijkhuizen van de overheid) hebben lijsten met meer dan 1000 mensen! Ook via onze contacten met lokale kerkleiders worden er gezinnen aangedragen die in grote financiële nood zijn.
Voor het selecteren hanteren we een aantal criteria. Aan de hand van deze criteria helpen de lokale overheid en de lokale kerkleiders ons met de selectie van de mensen. Ook komen er veel mensen zelf naar het inloophuis in Dukem en in Debre Zeit. Soms zonder dat ze weten dat het een inloophuis is, ze kloppen overal bij de poorten aan om wat brood of enjera (typisch Ethiopisch voedsel). Anderen komen omdat van anderen hebben gehoord. We hebben nu gezorgd dat er altijd thee en brood is aanwezig is voor hen die langskomen.
Onze sociaal werkers proberen door middel een gesprekje een idee te krijgen van de situatie en te peilen hoe groot de nood is. Er zijn namelijk jammer genoeg ook heel veel mensen die gebruik maken van de situatie en eruit proberen te halen wat er te halen valt. Sommige noden bestonden al voor de coronapandemie, denk aan medische problemen en handicaps. Door de coronacrisis is het er niet beter op geworden voor zulke mensen. Sommigen kunnen voor een ontstoken wond of een ontstoken kies al niet meer naar het ziekenhuis omdat ze daar geen geld voor hebben.
We schrokken ervan dat ook onder de geselecteerden vanuit de overheid een aantal prostituees zijn. Ook zij hebben op dit moment bijna geen ‘werk’ en zijn in de problemen. We hopen en bidden dat deze situatie ervoor zorgt dat ze met dit werk stoppen en andere mogelijkheden krijgen om een toekomst op te bouwen! Het is lastig om iedereen de aandacht en begeleiding te geven die nodig is. We doen als team wat we kunnen, maar soms voelen we ons machteloos en verdrietig omdat we meer zouden willen helpen dan we kunnen. Wilt u meebidden voor kracht en wijsheid en dat God wil zegenen wat er op dit moment gedaan mag worden?
We zijn onze sponsoren ontzettend dankbaar dat we 140 gezinnen extra konden selecteren om ook op te nemen in het tweewekelijkse voedseldistributieprogramma, naast de 100 die we al hadden. Zonder uw hulp en support hadden we dit niet kunnen doen. Deze coronatijd laat ons extra zien dat we elkaar nodig hebben!

Pim en Gerdine Marijs