The Only Comfort gedrukt en in gebruik genomen

Steeds meer viel ons op dat nieuwe, jonge kerken fundering missen. Vooral jongeren gaan op zoek naar antwoorden op hun vragen, maar de kennis van kerkleiders is veelal onvoldoende om hen te onderwijzen. Dit heeft tot gevolg dat jongeren hun eigen weg gaan en beïnvloed worden door nieuwe leringen die niet Bijbels gegrond zijn. Om de kerkleiders te ondersteunen begonnen we met het aanbieden van de Heidelbergse Catechismus, vertaald in het Amhaars en Oromifa. Vervolgens kwam er steeds meer vraag naar een soort trainingsboek dat leert hoe de catechismus gebruikt en toegepast kan worden. Voor de meeste kerken zijn dergelijke materialen onbekend. Het is goed om handvaten te geven voor het gebruik van de catechismus. Al zoekend kwamen we uit bij het boek The Only Comfort van ds. C. Sonnevelt. Na overleg met hem en met steun van Deputaatschap Bijbelverspreiding kon de vertaling naar het Amhaars beginnen.

Wat heerlijk om na een aantal jaren eindelijk het boek in handen te hebben: vertaald en gedrukt! De introductie van het boek aan kerkleiders is begonnen. De reacties zijn bijzonder positief.

Pim en Gerdine Marijs