Twee nieuwe vrouwen voor het alfabetiserings-programma

Op een morgen stap ik het Social Center binnen en Zelalem vraagt me mee te komen naar de woonkamer. Hij stelt me voor aan een evangelist.

Zelalem heeft inmiddels met veel lokale kerken in Dukem contact, en de kerk van deze evangelist is er een van. Een aantal weken geleden was deze evangelist voor een bijbel aanvraag in het Social Center. Het was juist op de dinsdagmorgen dat wij les geven aan een groep vrouwen om te leren lezen en schrijven. Hij had Messie, Blen en mij les zien geven en was enthousiast over het systeem wat we hiervoor hadden ontwikkeld. Hij bracht nu twee jonge vrouwen van zijn kerk mee. Zij zijn sinds kort lid van zijn kerk en komen uit de prostitutie en staan sociaal en economisch gezien erg laag in de samenleving. Ze kunnen ook niet lezen en schrijven. De evangelist vroeg zich af of wij deze vrouwen konden betrekken in het alfabeteriserings programma. We zijn blij dat een lokale kerk met deze vraag naar ons toe komt, en deze vrouwen passen ook precies in onze doelgroep. We hopen deze vrouwen op deze manier ook te kunnen begeleiden/coachen, en sterker te mogen zien worden: sociaal, economisch maar vooral ook geestelijk!