Vrouwen community meal

Rond pasen organiseerden we als Addis Alem team weer een community meal. Deze keer heeft de staff zich gericht op vrouwen, zo’n 10 lokale kerken werden gevraagd om een aantal vrouwen uit te nodigen, die laag in de samenleving staan en die sociaal gezien extra aandacht en begeleiding/coaching kunnen gebruiken. Het thema voor die dag was: ‘Geworteld zijn in de zekerheid van Gods liefde’.

Gerdine heeft aan de hand van Psalm 1, de boom die geplant is aan waterstromen en vrucht geeft op haar tijd, een vergelijking gemaakt van een boom die haar kracht ontleend aan haar diepe wortels, drinkt van de waterstroom, en wij als vrouwen mogen ons wortelen in Zijn liefde en drinken van het Levende water, waarbij we ook zelf-liefde, zelf waardering en zelf respect behandelden. Het was voor de eerste keer dat we zo’n soort vrouwenconferentie hielden, en het verliep uitermate positief. Er was herkenning en respons. Hier komt zeker een vervolg op!