Update: Toerusting lokale kerkleiders

Addis Alem biedt hoop aan kerken en haar leiders. Hierbij een update.

In ons werk hebben we altijd te maken met lokale kerkleiders. Dit zijn evangelisten, predikanten, ouderlingen, diakens en vrijwilligers in de kerk. Om de kerk te kunnen toerusten, beginnen we vaak met het opzetten van een relatie met de kerkleiders in de bepaalde gebieden. Op die manier krijgen we de input die nodig is om te zien wat er in de bepaalde kerk voor noden zijn.

Het is altijd mooi om te zien dat elk persoon anders is en andere gaven heeft gekregen. We komen personen tegen die weinig scholing hebben, maar ontzettend begaan zijn met het zielenheil van de mensen. Anderen zijn beter geschoold en zijn meer gericht op het weren van dwaalleringen. We komen jonge dienaren tegen die erg gepassioneerd zijn voor evangelisatiewerk onder onbereikte volken. Andere oudere dienaren focussen meer op pastorale zorg. Wat mooi dat God iedereen op z’n eigen manier wil gebruiken voor het werk in Zijn Koninkrijk.

Help mee om hoop te bieden aan lokale kerkleiders! Met uw bijdrage kunnen we op allerlei manieren ondersteuning bieden aan kerken, in het toerustingswerk, maar ook in bijbelverspreiding, cursussen en trainingen.