Weer thuis

Het voelde echt als thuiskomen, de terugkeer naar Ethiopië na een periode van verlof. Heerlijk om onze vrienden hier weer te ontmoeten!

We kijken terug op een goede tijd in Nederland, al was het een ander verlof dan anders, vooral vanwege de coronamaatregelen. We vonden het lastig dat we niet alles konden doen wat we ons hadden voorgenomen. Zo hebben we minder mensen kunnen bezoeken en weinig voorlichtingsavonden gehouden. Toch zijn we dankbaar dat we wel veel tijd met ons stichtingsbestuur en onze TFT hebben kunnen doorbrengen. Ook hebben we de meeste familieleden en vrienden gezien en gesproken. Eveneens zijn we dankbaar dat de kinderen enkele weken naar school konden om contacten met de Nederlandse kinderen te onderhouden en iets mee te krijgen van het Nederlandse schoolleven.

Het was fijn om u te ontmoeten en de onderlinge verbondenheid te ervaren. Het contact deed ons erg goed en we voelden ons erg bemoedigd. Heel hartelijk bedankt voor alle hulp (uitlenen van spullen, donatie van kleding, speelgoed etc., hulp met schoonmaken, auto wegbrengen en allerlei andere zaken) en ook voor al het meeleven, de gesprekken en jullie gebed!

Hartelijke groet,
Pim en Gerdine, Hannah, Japshra en Jafeth