Achter de schermen

Vlak voor het begin van de zomervakantie zijn we als bestuur na lange tijd weer bij elkaar geweest. Het coronavirus heeft ook impact gehad op de stichting en nog steeds! We hadden afgelopen februari veel plannen gemaakt voor de komende periode. Denk aan bijeenkomsten, markten enzovoort, helaas was het niet mogelijk om dit te realiseren. Verwonderd zien we toch nog steeds de naastenliefde in de vorm van jullie giften voor de allerarmsten in Ethiopië. Zo kunnen Pim en Gerdine en het team in Ethiopië wekelijks honderden mensen voorzien van voedselpakketten.

Er blijven zeker ook zaken doorgaan vanuit Nederland richting Ethiopië. Door veranderde regelgeving vanuit de Ethiopische overheid wat betreft het importeren van goederen staan de Amhaarse kinderbijbels nog in Nederland. We zoeken naar mogelijkheden deze uitgaven naar Ethiopië te vervoeren. Verder zijn we bezig om een Toyotabus aan te kopen in Nederland voor het werk in Ethiopië. Ook daarin zijn de regels veranderd. ‘Welkom in Afrika’ :). We zullen u de details verder besparen, maar kunnen zeggen dat dit alles veel tijd in beslag neemt.

De komende periode zijn we druk bezig om meer naamsbekendheid te krijgen, de stichting te professionaliseren, meer acties op te zetten enzovoort. En dat in diverse regio’s. Afgelopen tijd is het contact met de sponsors ook weer actief opgepakt. Dianne Wassink en Lisette Kruis zoeken en onderhouden het contact met de sponsors die een kindje sponseren. Zij zijn allebei in Ethiopië geweest en kennen (een deel) van de kinderen. Ook is er nauw contact met het team in Ethiopië zodat we de lijntjes kort kunnen houden. Via het mailadres sponsorkind@addisalem.nl kunt u zich aanmelden om te sponsoren of als u dat al doet, op de hoogte blijven.

Voor de mensen daar kunnen we echt het verschil maken in Woord en daad. Daarom zijn we zo dankbaar voor iedereen die bijdraagt zodat we dit werk kunnen blijven doen. Laten we de stichting niet vergeten in onze gebeden. Wat is dan het gebed Onze Vader nog actueel, voor ons, maar ook voor onze Ethiopische vrienden.

Een hartelijke groet,
bestuur Addis Alem