Als je inkomstenbron tot aan de grond toe afbrandt…

U herinnert zich Johannes misschien nog wel, hij is meervoudig gehandicapt en kwam altijd naar de dagopvang. Vanwege zijn agressieve gedrag richting andere kinderen is dit helaas niet meer mogelijk. Johannes’ moeder startte met een aantal andere vrouwen een kleine laundry service. Dit houdt in dat de vrouwen een kleinschalige wasserij runnen waarin zij met wassen en strijken van dekens en kleding inkomsten genereren.

Zelalem, onze sociaal werker schreef het volgende bericht: ‘Het basisinkomen van Johannes’ familie was de wasserij die zijn moeder met een aantal andere vrouwen was gestart. Verdrietig genoeg is het bedrijfje door een ongeval tot aan de grond toe afgebrand. Moeder heeft geen werk meer en dus ook geen inkomen. Haar man is ziek en daarom niet in staat om te werken. De familie heeft dringend een nieuwe zelfvoorzienende inkomstenbron nodig. Tijdelijk ontvangt Johannes’ familie een maandelijks voedselpakket.’

Binnen ons project ontvangt de moeder van Johannes training in businessvaardigheden om te leren een nieuw bedrijfje te starten. We hopen en bidden dat het gezin onder begeleiding van ons team deze grote tegenslag kan verwerken en dat er nieuwe kansen ontstaan om in het onderhoud te voorzien. Bovenal bidden we dat dit gezin de Heere mag leren kennen en dat Zijn troost mag ervaren.

Gerdine Marijs