Over ons

Ontstaan

Stichting Addis Alem is in 2014 opgericht. Het initiatief daartoe is genomen door een aantal personen die de familie Marijs financiëel ondersteunden bij hun werk in Ethiopië. Door de loop de jaren kwam er behoefte aan een stichting als organisatievorm, waardoor er meer structuur geboden kon worden aan de lopende en toekomstige projecten. Alhoewel de financiële steun voorlopig beperkt is tot het uitvoeren van de hier beschreven projecten en het onderhouden van de huidige staf van Addis Alem Ethiopia, worden er tevens aanvragen gedaan vanuit lokale organisaties in Ethiopië.

Missie

Het overbrengen van kennis en vaardigheden door middel van kennis overbrengen, training te geven en hulpverlening te bieden met als doel het bieden van zicht op een nieuwe wereld.

Visie

Door kennis over te dragen en vaardigheden aan te leren kan er worden gewerkt aan een stabielere bestaansmogelijkheid voor de Ethiopiër als individu, maar ook in gezins- en familieverband.

Strategie

Door fondsenwerving in Nederland en daarbuiten maken wij werk in Ethiopië mogelijk. In eerste instantie ondersteunt Stichting Addis Alem de eigen projecten die door Addis Alem Ethiopia worden uitgevoerd, maar wil zij ook werk mogelijk maken wat door partners wordt uitgevoerd.