Over ons

Ontstaan

Stichting Addis Alem is in 2014 opgericht. Het initiatief daartoe is genomen door een aantal personen die de familie Marijs financiëel ondersteunden bij hun werk in Ethiopië. Door de loop de jaren kwam er behoefte aan een stichting als organisatievorm, waardoor er meer structuur geboden kon worden aan de lopende en toekomstige projecten. Alhoewel de financiële steun voorlopig beperkt is tot het uitvoeren van de hier beschreven projecten en het onderhouden van de huidige staf van Addis Alem Ethiopia, worden er tevens aanvragen gedaan vanuit lokale organisaties in Ethiopië.

Visie

Het bestuur van Stichting Addis Alem vindt dat iedere Ethiopiër een leven moet kunnen leiden, waarin toegang tot primaire levensbehoeften, onderwijs, deugdelijke lichamelijke en geestelijke zorg beschikbaar zijn, waarmee zowel voor het individu als in gezins- en familieverband een stabieler, menswaardiger bestaan mogelijk wordt.

Missie

De doelstelling van de stichting Addis Alem is het werven van fondsen van culturele, beschouwelijke, kerkelijke, charitatieve en/of algemeen nut beogende instellingen ten behoeve van ontwikkelingswerk, voornamelijk in Ethiopië en volgens de in de Bijbel gestelde norm van naastenliefde.

De missie van de uitvoerende organisaties Addis Alem Foundation en Addis Alem Ministry is om trainingen te geven op Bijbels- en maatschappelijk vlak en hulpverlening te bieden.

Strategie

Door fondsenwerving in Nederland en daarbuiten maakt Stichting Addis Alem charitatieve activiteiten in Ethiopië mogelijk. In eerste instantie ondersteunt Stichting Addis Alem de eigen projecten die door Addis Alem Foundation en Addis Alem Ministry worden uitgevoerd, maar staat ook open voor samenwerking met partnerorganisaties.