Veldwerkers

Familie Marijs

Sinds 2010 leven Pim en Gerdine Marijs met hun kinderen Hannah, Japshra, Jafeth, Dureti en Judah tussen de lokale mensen in Ethiopië. Pim heeft een achtergrond in de agrarische sector en daarmee heeft hij in de achterliggende jaren in verschillende landbouwprojecten meegewerkt als adviseur, trainer en coördinator in gebieden door heel Ethiopië. Ondertussen is Pim voor Addis Alem Ethiopia werkzaam als projectleider van de projecten in het kerkenwerk, en ondersteunt hij het management van het sociaal maatschappelijke deel van de organisatie. In 2018 is hij begonnen met een theologische opleiding om zo meer te kunnen betekenen in het toerustingswerk van lokale kerkleiders in Ethiopië.

Gerdine is het creatieve brein achter veel projecten in het sociaal maatschappelijke werk, maar is ook moeder en juf voor de kinderen.