Veldwerkers

Familie Marijs

Sinds 2010 leven Pim en Gerdine Marijs met hun kinderen Hannah (2011), Japshra (2013) en Jafeth (2015) tussen de lokale mensen in Ethiopië. Pim heeft een achtergrond in de agrarische sector en daarmee heeft hij in de achterliggende jaren in verschillende landbouwprojecten meegewerkt als adviseur, trainer en coördinator in gebieden door heel Ethiopië. Naast zijn agrarische werk werkt hij binnen Addis Alem Ethiopia als projectleider van de projecten in het evangelisatiewerk. In 2018 is hij begonnen met een theologische opleiding om zo meer te kunnen betekenen in het toerustingswerk van lokale kerkleiders in Ethiopië.

Hun postadres is:

Family Marijs
P.O. Box 1354
Debre Zeyt, Ethiopia