Beloningsbeleid

Stichting Addis Alem streeft ernaar om een zo groot mogelijk percentage van de inkomsten uit te geven aan de doelstelling. Om dit te verwezenlijken worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Om deze reden is het bestuur van Stichting Addis Alem volledig onbezoldigd. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.